Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy vyhlášena! Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Unikátní aplikace Umapa pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny zorientovat se v novém nebo dočasném domově. Cílem Umapy je přehledně a na jednom místě zobrazovat všechna důležitá a užitečná místa, služby i informace, které mohou lidé přicházející z Ukrajiny potřebovat pro to, aby se v cizí zemi cítili lépe. Od lékařů, právníků až po mateřské školky a potravinové banky.  Jedná se o komunitní projekt, místa do mapy může doplnit každý, kdo chce pomoci. Pokud nabízí i vaše dětská skupina jakoukoliv formu pomoci a podpory pro ukrajinské občany, přidejte se k Umapě i vy. 

Máte dětskou skupinu a chcete si navýšit počet míst? 

Co je dobré vědět na začátek : Navýšení kapacity dětské skupiny upravuje zákon č. 247/2014 Sb., přesněji § 18, dle kterého je poskytovatel povinen oznámit tuto změnu do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Poskytovatel řádně oznámí změnu kapacity na evidenci poskytovatelů pomocí tiskopisu „Oznámení o změně v evidenci“ spolu se všemi potřebnými dokumenty.... 

Možnosti financování a podpory provozu dětských skupin, aktuálně také s ohledem na současnou situaci ohledně pomoci rodičů a dětem z Ukrajiny a vazby na Lex Ukrajina, tj. úpravy v zákoně o dětské skupině s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob.
 

Souhrnný přehled o dětských skupinách pro obce, které mohou být také provozovatelem služby péče o děti v dětské skupině. Souhrnně na jednom místě tak zástupci obcí najdou základní legislativní informace, včetně informací ke vzniku oprávnění provozovat tuto službu, financování, podpory de minimis a spoluúčasti rodičů a také aktuální přehled v souvislosti s Lex UKRAJINA.
 

V souvislosti se situací na Ukrajině připravilo ministerstvo základní souhrn možností pomoci a podpory ze strany dětských skupin. 
 

Poskytovatelé, kteří jsou příspěvkovou organizací obce nebo kraje, v aplikaci pro podání žádosti o příspěvek na provoz vyplňují číslo bankovního účtu kraje, v jehož obvodu leží, neboť prostředky jim budou v souladu se zákonem o DS poskytnuty prostřednictvím kraje. Čísla bankovních účtů zatím nejsou vyjasněna a budou poskytovatelům na těchto stránkách k dispozici nejdříve v pondělí 31. 1. 2022, v mimořádné situaci i po tomto datu. Pole pro bankovní účet je však dodatečně editovatelné a po datu 31. 1. bude možné číslo upravit.
 

 
Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí a jiné. Aby státní příspěvek dětské skupiny získaly, musí žádost podat nejpozději 31. ledna 2022. Po tomto datu nebude již možné podporu na letošní rok získat.
 

Pro kvalifikaci pečující osoby je stanovena škála odborných způsobilostí v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální nebo profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině (§ 5 odst. 4 zákona o DS). Poskytovatelé služby péče o dítě podrobné informace k profesní kvalifikaci najdou na stránkách ministerstva. 

Vážení poskytovatelé, dle § 18 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „zákon o DS“) má poskytovatel vůči ministerstvu oznamovací povinnost: oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek