Metodika pro poskytovatele dětských skupin 2022 /ucelené informace o fungování dětských skupin a k procesu jejího vzniku i následného provozu/

Metodika dalšího vzdělávání pečujících osob /metodická příručka pro inspiraci pečujícím osobám a poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině pro další vzdělávání/

Doporučení k uzavírání smluv s rodiči  

Doporučení k naplňování standardů kvality a péče 

Podpůrný materiál pro municipality k zřízení dětské skupiny v obci 

Využití pětitýdenního uzavření v praxi /2022/ - doporučující metodický materiál

Informační semináře

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek