Máte dětskou skupinu a chcete si navýšit počet míst? 
 
FB otazaka poradenstvi 002V případě potřeby konzultace nás kontaktujte emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle +420 778 427 892 - Bc. Anna Machátová nebo  Jiřina Kunášková +420 602 200 478.
 

 

Co je dobré vědět na začátek?

 • Navýšení kapacity dětské skupiny upravuje zákon č. 247/2014 Sb., přesněji § 18, dle kterého je poskytovatel povinen oznámit tuto změnu do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
 • Poskytovatel řádně oznámí změnu kapacity na evidenci poskytovatelů pomocí tiskopisu „Oznámení o změně v evidenci“ spolu se všemi potřebnými dokumenty.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí zapíše změnu oprávnění do evidence poskytovatelů a poskytovatele o provedení zápisu vyrozumí. Změna oprávnění vzniká dnem zápisu.
 • Zásadní je splnění hygienických požadavků na prostory a provoz, tj. souhlasné stanovisko KHS.
 • U poskytovatelů, jimž oprávnění vzniklo od 1. 10. 2021, rovněž soulad s dokumenty
  o splnění požadavků pro požární bezpečnost staveb.[1]

Chcete pouze navýšit počet míst dle stávajícího stanoviska hygieny?

Situace: Poskytovatel má v řádně doloženém stanovisku KHS vyšší kapacitu, než o kterou žádal na evidenci poskytovatelů v rámci poskytování služby péče o dítě v DS (př. stanovisko KHS je na 12 dětí, poskytovatel požádal o oprávnění na 8 dětí), tedy v uvedeném stanovisku je zřetelně uvedeno, že jsou splněny hygienické a prostorové podmínky, a že je možné v prostorách poskytovat péči až např. pro 12 dětí. V tomto případě stačí, aby poskytovatel požádal pouze o změnu kapacity na evidenci poskytovatelů MPSV, jelikož již plní požadavky dané zákonem.

Postup při podání žádosti o změnu:

 • V prvé řadě se ujistěte, že vaše stanovisko splňuje výše uvedené podmínky, případě kontaktujte příslušnou Krajskou hygienickou stanici.
 • Vyplníte tiskopis „Oznámení o změně v evidenci“ nebo si můžete formulář otevřít přímo zde.
 • V oznámení je potřeba stručně uvést popis změny, který zároveň musí obsahovat název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; název DS. Pokud poskytovatel chce zároveň žádat o navýšení kapacity i pro čerpání příspěvku na provoz DS, uvedete to přímo do tiskopisu oznámení – zaškrtnete políčko s tím související změna státního příspěvku na novou kapacitu dětské skupiny dle § 20h odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb.“ a změna bude automaticky uvedena také v elektronické aplikaci DS.
 • Oznámení o změně v evidenci včetně všech povinných příloh lze podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně podat osobně v podatelně MPSV.
 • POZOR: Státní příspěvek s vyšší kapacitou dětské skupiny bude možné čerpat až od data zaevidování nové kapacity v evidenci poskytovatelů (např. evidence zapíše změnu kapacity ke dni 15. 03. 2022 a od tohoto data bude možné v aplikaci čerpat příspěvek na vyšší počet dětí – dříve to aplikace neumožňuje).

Chcete navýšení kapacity dětské skupiny, jelikož máte dostatečné stávající prostory nebo jinou odpovídající místnost?  

To znamená, že poskytovatel požádá KHS o nové stanovisko, které následně poskytovatel doloží na MPSV – evidenci poskytovatelů.

Existují dvě varianty dle velikosti DS:

 1. Rozšíření kapacity DS do 12 dětí (hygienické požadavky na prostory a provoz DS s kapacitou do 12 dětí upravuje vyhláška č. 350/2021 Sb.)
 • Nejprve je vhodné si prostudovat vyhlášku č. 350/2021 Sb. a předem komunikovat s KHS dané prostory a možnost jejich navýšení.
 • Poskytovatel nejprve kontaktuje KHS a požádá ji o navýšení kapacity DS vzhledem k prostorům. Tedy podá žádost o nové závazné stanovisko KHS.
 • Po získání závazného stanoviska KHS, poskytovatel nahlásí změnu na evidenci poskytovatelů MPSV. Vyplní tiskopis "Oznámení o změně v evidenci" nebo si můžete formulář otevřít přímo zde.
 • V oznámení je potřeba stručně uvést popis změny, zároveň musí obsahovat název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; název DS. V případě navýšení kapacity prostor DS, je nezbytné doložení nového stanoviska KHS (originál či autorizované konverze dokumentu). Pokud chcete zároveň žádat o navýšení kapacity i pro čerpání příspěvku na provoz DS, uvedete to přímo do tiskopisu oznámení – zaškrtnete políčko "s tím související změna státního příspěvku na novou kapacitu dětské skupiny dle § 20h odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb." a změna bude automaticky uvedena také v elektronické aplikaci DS.
 • Oznámení o změně v evidenci včetně všech povinných příloh lze podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně podat osobně v podatelně MPSV.
 1. Navýšení kapacity na 13-24 dětí (DS s kapacitou 13-24 dětí upravuje hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb.) – např. v případě možnosti rozšíření prostor o další místnost apod.
 • Je vhodné nejprve si prostudovat vyhlášku č. 410/2005 Sb. – protože jsou zde odlišné hygienické požadavky na prostory a provoz oproti vyhlášce č. 350/2021 Sb., která upravovala hygienické podmínky DS do 12 dětí. Zejména se liší m² na dítě, vlastní venkovní prostory, vybavení sociálního zařízení, např. počty záchodků apod. Také doporučujeme již předem komunikovat s KHS dané prostory ohledně možnosti jejich navýšení.
 • Následně poskytovatel kontaktuje KHS a požádá ji o navýšení kapacity DS vzhledem k prostorům. Tedy podá oficiální žádost o nové závazné stanovisko KHS.
 • Po získání závazného stanoviska KHS, poskytovatel nahlásí změnu na evidenci poskytovatelů MPSV. Vyplní tiskopis "Oznámení o změně v evidenci", který naleznete na stránkách evidence poskytovatelů MPSV – e-EDS (mpsv.cz) nebo si můžete formulář otevřít přímo zde.
 • V oznámení je potřeba stručně uvést popis změny, zároveň musí obsahovat název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla; název DS. V případě navýšení kapacity prostor DS, je nezbytné doložení nového stanoviska KHS (originál či autorizované konverze dokumentu). Pokud chcete zároveň žádat o navýšení kapacity i pro čerpání příspěvku na provoz DS, uvedete to přímo do tiskopisu oznámení – zaškrtnete políčko "s tím související změna státního příspěvku na novou kapacitu dětské skupiny dle § 20h odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb." a změna bude automaticky uvedena také v elektronické aplikaci DS.
 • Oznámení o změně v evidenci včetně všech povinných příloh lze podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně podat osobně v podatelně MPSV.

DS, jimž vzniklo oprávnění po 1. 10. 2021, musí mít v obou výše uvedených variantách v souladu také doklad o splnění požadavků požární ochrany. Doporučení ohledně dokladu prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu naleznete na webových stránkách MPSV (Doporučení k požárním podmínkám v souvislosti s novelou zákona č. 247/2014 Sb.).

V současné chvíli nemáte zřízenou DS a plánujete ji zřídit:

Vazba na LEX UKRAJINA

V souvislosti se situací na Ukrajině níže přikládáme bližší informace k tomuto tématu:

 

[1] Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo do 30. 9. 2021, musí soulad s těmito požadavky doložit do 1. 10. 2023

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek