Dětská skupina je jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřuje tak spektrum těchto služeb.  Vždy se jedná o neziskovou činnost.

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky (o děti mladší než 1 rok je možné pečovat jen ve skupině maximálně 4 dětí mladších 4 let). Dětské skupiny umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte.

Počet dětí v každé dětské skupině závisí na kapacitě zapsané v evidenci poskytovatelů. Maximálně se může jednat o  24 dětí, nejčastější je skupina s kapacitou 12 dětí. Dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě, o děti ve skupině větší než 12 dětí pečují vždy 3 pečující osoby. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a k potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který je vždy přílohou smlouvy – rodič si tak může vybrat skupinu, která bude vyhovovat potřebám jeho dítěte. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Dětské skupiny poskytují své služby buď široké veřejnosti jako veřejná dětská skupina nebo mohou být zřizovány zaměstnavatelem pro děti jeho zaměstnanců.  

Poskytovatelem může být kromě zaměstnavatele rodiče obec či kraj a jimi založená nebo zřízená organizace, nestátní nezisková organizace, vysoká škola, církev, veřejná výzkumná instituce nebo také pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí. Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci dětských skupin spravované MPSV.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek