Dětská skupina je jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřuje tak spektrum nabízených služeb pro předškolní děti. Vždy se jedná o neziskovou činnost.

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V dětské skupině muže být maximálně 24 dětí. Dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob, které mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Dětské skupiny poskytují své služby buď široké veřejnosti jako veřejná dětská skupina nebo mohou být zřizovány zaměstnavatelem jako podniková dětská skupina, v tomto případě je služba určena pro děti jeho zaměstnanců.  

Poskytovatelem může být obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola, církev či zaměstnavatel poskytující službu pro děti svých zaměstnanců. Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci dětských skupin spravované MPSV.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek