Pečující osoby v dětské skupině jsou začleněni do druhé prioritní skupiny pro očkování! Podle metodiky plošného dobrovolného očkování proti covidu-19 jsou zařazeny do rizikové skupiny IB, stejně jako např. učitelé ostatních škol.

Pro příjemce dotace z ESF ČR na provoz dětských skupin byl do dokumentů na ESF fóru vložen nový soubor „Přehled dokladování k uplatnění Výjimky pro výpočet obsazenosti v DS včetně pokynů k Souhrnnému záznamu o docházce“, který slouží jako pomůcka při administraci Vašeho projektu.

Pro fungování dětských skupin platí aktuálně obdobné podmínky jako pro mateřské školy. V dětské skupině i mimo ni nemusí roušku nosit ani děti, ani pečující osoby. Dále se na dětské skupiny nevztahuje zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší určité změny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) začalo od letošního roku udělovat dětským skupinám značku kvality. Logo koníka mohou používat ty dětské skupiny, které úspěšně projdou auditem značky kvality.

Dle aktuálních usnesení vlády nebyl provoz dětských skupin nijak omezen (aktuální dění je potřeba i nadále sledovat). Uvědomujeme si, že jakékoliv omezení by mělo velmi negativní dopad jak pro provozovatele, tak pro rodiče. Držíme palce všem poskytovatelům, aby zvládli i podzimní vlnu bez nákazy!

Analýza ministerstva popisuje dopady zřizování a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých regionech. Analýza rovněž zahrnuje aspekt zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím vytváření pracovních pozic pečujících osob v jednotlivých regionech a porovnává jednotlivé regiony z hlediska rozdílů v implementaci dětských skupin. V neposlední řadě zpráva také zjišťuje povědomí poskytovatelů o dopadech zavedení dětských skupin zejména se zaměřením na návrat na trh práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo analýzu, která mapuje reálné náklady na provoz dětských skupin (DS). Cílem šetření je vytvořit relevantní podklad pro rozhodování o výši příspěvku na provoz (neinvestiční výdaje) takového zařízení. Osloveni byli zástupci všech dětských skupin registrovaných v Evidenci dětských skupin MPSV (e-EDS). Celkem bylo s žádostí o vyplnění dotazníku obesláno 794 zřizovatelů, přičemž odpovědělo 377 z nich, tedy návratnost byla 47 %.

Minulý týden proběhlo k navrhované novele zákona č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách setkání poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Jaké hlavní změny v navrhované novele na poskytovatele čekají, najdete v přiložené tabulce.

Komentář ministryně Jany Maláčové k navžené novele zákona o dětských skupinách (deník Právo, 27. 7. 2020)

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek