Vážení rodiče a poskytovatelé,

vítejte na stránkách věnovaným dětským skupinám. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, nakolik je obtížné sladit rodinný a pracovní život. Z tohoto důvodu vznikl informační projekt k dětským skupinám, jehož cílem je podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům zřízení dětských skupin. Každý z Vás navíc jistě usiluje o nalezení té nejlepší péče pro své děti. Z tohoto důvodu musí být zařízení předškolní péče kvalitní, bezpečná a musejí mít naši důvěru.

Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti již od jednoho roku, která Vám nabízí flexibilitu a kvalitu. Tento informační web pomáhá nalézt odpovědi na otázky o dětských skupinách jak rodičům, tak poskytovatelům.


Co je dětská skupina?

Co naleznete na těchto stránkách?Sekci věnovanou médiím

  • monitoring zpráv věnovaných dětským skupinám
  • seznam tiskových zpráv vydávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí
  • archiv mediálních výstupů

Sekci věnovanou právním aspektům dětských skupin

  • kompletní souhrn zákonů a vyhlášek upravujících dětské skupiny
  • evidenci poskytovatelů a postup podání žádosti o zápis do evidence
  • důležité věci, na které při zřizování dětské skupiny nezapomenout

Sekci nejčastěji kladených dotazů

  • otázky, které zajímají rodiče hledající místo v zařízení péče o předškolní děti
  • nejčastější otázky, které zajímají média v souvislosti s dětskými skupinami
  • zřízení dětské skupiny krok za krokem pro poskytovatele