V případě ukončení provozu dětské skupiny a zrušení oprávnění se musí poskytovatelé řídit zákonem. Důvody pro zrušení oprávnění stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění v ustanovení § 19 odst. 2.

Myslete na to, že zákon Vám ukládá informaci o ukončení činnosti zveřejnit nejméně tři měsíce před zamýšleným datem (§ 19 odst. 5). Doporučujeme všechny rodiče informovat osobně a zprávu viditelně vyvěsit v prostorách dětské skupiny, případně na vašem webu, Facebooku, apod. 

Tři měsíce jsou také zákonnou lhůtou podání oznámení o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (§ 19 odst. 2 písm. d).

Náležitosti oznámení o ukončení poskytování služby:

  • Název/jméno poskytovatele, jeho IČ a uvedení sídla.
  • Název  dětské skupiny.
  • Požadované datum zrušení oprávnění.
  • Doklad o informování rodičů (fotka nástěnky s danou informací, print screen webu, Facebooku, apod., kde je jasně vidět datum zveřejnění).

Jak podat oznámení o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

  • zaslat poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských skupin, Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 nebo
  • zaslat prostřednictvím datové schránky MPSV: sc9aavg (do poznámky uvést evidence dětských skupin) nebo
  • donést osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu nebo
  • nahrát do elektronické evidence e-EDS.

Pro nahlášení ukončení činnosti - provozu dětské skupiny lze využít tento formulář (v pdf). 

Informační leták ZDE.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek