Vážení rodiče a poskytovatelé,

vítejte na stránkách věnovaným dětským skupinám. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, jak obtížné je sladit rodinný a pracovní život. Z tohoto důvodu vznikl projekt na podporu dětských skupin, jehož cílem je podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům zřízení a provoz dětských skupin.

Dětská skupina je službou péče o předškolní děti již od 6 měsíců věku (platné od 1. 10. 2021), která Vám nabízí flexibilitu a kvalitu. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo projekt, který měl za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Díky tomuto projektu vznikl tento informační web, který pomáhá nalézt odpovědi na otázky o dětských skupinách jak rodičům, tak poskytovatelům.

PROJEKT: Podpora implementace dětských skupin (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266)

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2022

CÍLE PROJEKTU

  • Podpora vzniku a fungování dětských skupin – poradenství a vzdělávání
  • Zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality – standardy, značka a audit kvality
  • Zvýšení dostupnosti informací o dětských skupinách – webové stránky, kampaň
  • Zvýšení důvěry uživatelů k dětským skupinám
  • Pomoc rodičům orientovat se ve službách o předškolní péči

 Závěrečná evaluační zpráva projektu „Podpora implementace dětských skupin“

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek