Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu! Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové a srozumitelnější jméno „jesle“. Budou dostupnější a péče v nich ještě kvalitnější. Úprava počítá i se stabilnějším financováním. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Zajištění předškolní péče je jedním z opatření Koncepce rodinné politiky. 

Právě vyšlo první číslo zpravodaje RODINA: Newsletter připravil odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí a naleznete v něm aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Podpora implementace dětských skupin – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

V prvním čísle newsletteru se vedle informací o standardních aktivitách projektu dočtete také, jak situace ohledně pandemie koronaviru ovlivnila činnosti odboru, včetně realizace projektových aktivit.

Na 1. červen připadá tradičně každý rok Mezinárodní den dětí. Jeho význam je celosvětově připomínán již 95 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu rodin za jedno ze stěžejních témat. Letošní rok je v této oblasti ve znamení velkých změn. 

AKTUALIZACE - V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR vyhodnotil Řídící orgán možné dopady na realizaci projektů financovaných z OPZ a přijal nová pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů. Byla mimo jiné přijata i výjimka týkající se výpočtu obsazenosti v dětských skupinách. K výpočtu obsazenosti lze po dobu nouzového stavu tyto dny do docházky nezapočítat viz vydaná výjimka dostupná pod následujícím odkazem: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz. Účinnost výjimky C je od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. 

Pro příjemce dotace na provoz dětských skupin byly do dokumentů na ESF fóru v klubu dětských skupin vloženy aktualizované nejčastější dotazy v souvislosti s nouzovým stavem v ČR (platnost od 11. 3. 2020 do odvolání).

Dokument ke stažení zde.  

(Aktualizace 5. 5. 2020) Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, které schválila vláda. Novou výjimkou z povinnosti nošení roušek je pobyt dětí od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších. Výjimka se vztahuje také na pečující osoby v dětské skupině.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro mateřské školky. Dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení a dětské skupiny se jím mohou inspirovat. Zároveň doporučujeme, aby poskytovatelé dětských skupin konzultovali provoz také s příslušnou hygienickou stanicí. 

Poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i takzvaní „dohodáři“. Změny ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.

Řada dětských skupin v době od vyhlášení mimořádných opatření neomezila své fungování a soustavně zajišťuje pro pracující rodiče kvalitní péči o jejich předškolní děti. Své služby v tomto náročném období přednostně nabízejí rodičům zapojeným do kritické infrastruktury, tedy zaměstnancům v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila na svých stránkách přehledné návody jak vyplnit tiskopisy v souvislosti s žádostí a čerpáním ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Velmi přehledně je zde celkový souhrn pro rodiče a zaměstnavatele, jak postupovat v souvislosti s ošetřovným.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek