startup 594090 1920

Metodika pro poskytovatele    Foto titulka jednotny konceptAZK      Foto titulka metodikaAZK      Letak Dětska skupina     Foto titulka adaptacni proces    Vychova srdcem obrazek   Jak pecovat o deti do 3 let foto

PUBLIKACE

Průvodce při zakládání a provozování dětské skupiny - publikace je určena jak poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině, tak pečujícím osobám, je uspořádána do dvou částí - první se zabývá problematikou zřízení a provozování dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ve znění platném v době aktualizování publikace (červenec 2022), ve druhé části jsou témata související s péčí a výchovou.

Využití pětitýdenního uzavření v praxi /2022/ - doporučující metodický materiál

Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) /2022/Doporučující metodický materiál

Metodika stravování v dětské skupiněInformace pro poskytovatele dětských skupin, pečující osoby a rodiče /2022/ Publikace je souborem jednoduchých a srozumitelných rad, týkajících se výživy nejmenších dětí. Cílem je poskytnout rodičům, poskytovatelům a pečujícím osobám ucelený pohled na důležitost správné a vyvážené stravy již od nejranějšího věku dětí a inspirovat je mnohými názornými příklady v rámci způsobů stravování.

Metodika pro děti se specifickými potřebami /2022/ - Metodika přináší základní vhled do oblasti specifických potřeb a je složena z 11 kapitol, z nichž každá se věnuje konkrétním specifickým potřebám a byla vypracována odborníkem na danou oblast. 

Metodika dalšího vzdělávání pečujících osob /aktualizace 2022/ - Metodická příručka pro inspiraci pečujícím osobám a poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině pro další vzdělávání.

Metodika pro poskytovatele dětských skupin /aktualizace 2022/ Účelem metodiky je podat Vám ucelené informace o fungování dětských skupin a usnadnit Vám tím proces jejího vzniku i následného provozu.

Výchova srdcem /2020/ - Program „Výchova srdcem“ je vytvořen pro rodiče a pečující osoby se záměrem poukázat na důležitost vnímání a „práci“ s emocemi při péči o děti.

Jak pečovat v kolektivu o děti 1 - 3 roky /2020/ - Cílem této příručky je inspirovat pečující osoby o děti v batolecím věku, jaké aktivity pro jejich všestranný rozvoj osobnosti mohou při své práci s dětskou skupinou využít.

Dokumenty k Auditu značky kvality - Jednotný koncept a Metodika pro poskytovatele /Upozornění: Realizace Auditu značky kvality byla ukončena k 31. 12. 2021/

Adaptační program pro děti v dětské skupině s akcentem na věková a vývojová specifika - Nástup dítěte do dětské skupiny je velkou změnou nejen pro dítě, ale pro celou rodinu. Je pochopitelné, že jistou míru nejistoty a obav mají všichni účastníci, dítě, rodiče, i personáldětské skupiny. Tato publikace vás provede tímto procesem, aby nástup dítěte do dětské skupiny byl co nejhladší pro všechny strany. 

Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči /výzkum/  - cílem studie je získat informace o povědomí cílových skupin o tématu dětských skupin. Výzkum je zaměřen na zmapování povědomí o dětských skupinách, motivaci poskytovatelů k jejich zřizování, důvěru k tomuto typu zařízení péče o děti včetně tématu kvality a jejich využívání rodiči dětí předškolního věku.

Doporučení k odměňování pečujících osob v dětské skupině - tento materiál vznikl k usnadnění orientace při odměňování pečujících osob v dětských skupinách, jedná se o doporučení pro poskytovatele, není to závazný dokument!

Náklady na provoz dětských skupin /analýza/ - analýza mapuje reálné náklady na provoz dětských skupin (DS). Cílem šetření je vytvořit relevantní podklad pro rozhodování o výši příspěvku na provoz (neinvestiční výdaje) takového zařízení. Osloveni byli zástupci všech dětských skupin registrovaných v Evidenci dětských skupin MPSV.

Analýza dopadu na zaměstnanost v regionu /analytická zpráva z výzkumu/ - Analýza ministerstva popísuje dopady zřizování a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých regionech. 

Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku - se zaměřením na mateřské školy a dětské skupiny

 

 

LETÁKY a DOKUMENTY

Seminář pro poskytovateledětských skupin k dalšímuvzdělávání pečujících osob /aktualizace 2023/ 

DĚTSKÁ SKUPINA /aktualizace 2022/ - leták se základními informacemi o dětské skupiny

Postup při zrušení oprávnění - budete rušit dětskou skupinu? Zde najdete povinnosti při zrušení oprávnění

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vzorový dokument pro poskytovatele; není to závazný tiskopis! (pro barevný tisk - ZDE; pro černobílý tisk ZDE)

 

VIDEA

 

Záznam z online kulatého stolu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR na téma POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DĚTSKÝCH SKUPIN 28. 8. 2023. 

  1. Kulatý stůl k požární bezpečnosti dětských skupin - výkladová část Hasičského záchranného sboru
  2. Kulatý stůl k požární bezpečnosti dětských skupin - otázky a odpovědi

 

Co je dětská skupina a Dětská skupina jako zaměstnanecký benefit  - přehrát ZDE

/Upozornění: Dle novely zákona o dětských skupinách došlo od 1.10.2021 ke změně ve věkové hranici dětí. Dětské skupiny jsou od tohoto data určeny již pro děti od 6 měsíců./

Videa obr

 

 

 

 

Audit značky kvality - video ZDE

/Upozornění: Realizace Auditu značky kvality byla ukončena k 31. 12. 2021/

Video AZK obrazek2

Better Together Marie Claie Konference 2020_příspěvek dětských skupin - video ZDE

Konference Marie Claire2020 Ikona2

 

aktualizace květen 2023

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek