Poskytovatelé, kteří jsou příspěvkovou organizací obce nebo kraje, v aplikaci pro podání žádosti o příspěvek na provoz vyplňují číslo bankovního účtu kraje, v jehož obvodu leží, neboť prostředky jim budou v souladu se zákonem o DS poskytnuty prostřednictvím kraje. Čísla bankovních účtů zatím nejsou vyjasněna a budou poskytovatelům na těchto stránkách k dispozici nejdříve v pondělí 31. 1. 2022, v mimořádné situaci i po tomto datu. Pole pro bankovní účet je však dodatečně editovatelné a po datu 31. 1. bude možné číslo upravit.

Příspěvkové organizace obcí a krajů tedy musí podat žádost o příspěvek na provoz v termínu do 31. 1. a současně je nutné vyplnit pole bankovního účtu (pole nemůže zůstat prázdné, jinak by aplikace neumožnila žádost podat)Proto prosím vyplňte v aplikaci před podáním žádosti jakékoliv číslo bankovního účtu a ihned po zveřejnění správných čísel bankovních účtů krajů ze strany MPSV, v aplikaci toto pole opravte.

 

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek