Vážení poskytovatelé,

dle § 18 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „zákon o DS“) má poskytovatel vůči ministerstvu oznamovací povinnost: oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Doporučujeme překontrolovat si tedy platnost všech dokladů v evidenci dětských skupin. V případě, že poskytovatel tuto povinnost nesplní, dopustí se dle § 22 odst. j) zákona o DS. přestupku a může mu být udělena pokuta až do výše 30 000 Kč. Platné doklady zároveň prokazují splnění základních podmínek dle § 5 zákona o DS, které poskytovatel musí dodržovat po celou dobu poskytování služby. Jejich nedodržení vede k pozastavení či zrušení oprávnění dle § 19 zákona o DS a tím i ztrátě nároku na příspěvek.

Žádost o příspěvek je možné podat vždy v lednu téhož roku, na který se čerpá, tedy od. 1. 1. do 31. 1., a to i v případě zahájení čerpání v průběhu roku. Zálohy na příspěvek se vyplácejí na jednotlivé třetiny kalendářního roku: do 25. února, do 25. května a do 25. září.

Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé, kteří jsou zapsáni v evidenci poskytovatelů, mají oprávnění k poskytování služby v zařízení, na které žádají příspěvek a žádají příspěvek na zařízení s kapacitou alespoň 3 místa. Podmínky nároku na příspěvek musí být splňovány po celou dobu poskytování služby. Příspěvek na provoz dětské skupiny se vyplácí ze státního rozpočtu a je určen na pokrytí výdajů spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině. Příspěvek lze využít na provoz a na výdaje, které se pojí se stravováním dětí starších 1 roku, a to při dodržení vyhlášky stanovující stravovací normy.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek