Seminář se základními informacemi k dětským skupinám, jejich budování pomocí výzvy č. 45 z NPO a k financování následného provozu prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu.

Vážení provozovatelé, přinášíme vám záznam z online kulatého stolu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR na téma POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DĚTSKÝCH SKUPIN 28. 8. 2023. 

 1. Kulatý stůl k požární bezpečnosti dětských skupin - výkladová část Hasičského záchranného sboru
 2. Kulatý stůl k požární bezpečnosti dětských skupin - otázky a odpovědi

 

Vážení poskytovatelé, zveme vás na kulatý stůl organizovaný ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR k problematice požární bezpečnosti dětských skupin. Kulatý stůl proběhne ONLINE dne 28. 8. 2023 od 9:30 do 12:00 hod.

 • Program: Představení novely vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, která dne 28. 7. 2023 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 232/2023 Sb. s účinností od 1. 8. 2023 (§ 1, § 18 a § 23). § 23 a nabývá účinnosti od 1. 1. 2025.

 • Pro registraci je třeba vyplnit přihlašovací formulář: 
  Online kulatý stůl na téma Požární bezpečnost dětských skupin

 • Seminář pro poskytovateledětských skupin k dalšímuvzdělávání pečujících osob (2023 / Leták PDF)

 • Program semináře:
 • Odborná způsobilost pečujících osob
 • Pečující osoby z Ukrajiny
 • Další požadavky na odbornou způsobilost pečujících osob
 • Další vzdělávání pečujících osob
 • Kvalita dalšího vzdělávání jako kritérium standardů kvality
 • Související povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
 • Doporučení zpraxe
 • Připravované změny vzákoně
 • Otázky a odpovědi

Ministerstvo práce a sociálních věcí včera vyplatilo dětským skupinám zálohu státního příspěvku pro druhou třetinu letošního roku. Rozhodnutí o odeslání financí na provoz dětských skupin budou odcházet v následujících dnech. Poskytovatelé by v každém případě měli mít peníze na účtech nejpozději do konce týdne. Tato informace jim byla ze strany MPSV již oficiálně potvrzena. Zpoždění způsobilo přenastavení procesů s cílem lepší kontroly nad využitím veřejných prostředků.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Vážení poskytovatelé dětských skupin, dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV.

Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.

Vážení poskytovatelé, dětských skupin,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupiny, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV. Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.

Vážení poskytovatelé, rádi bychom vás informovali o termínech online seminářů na téma Děti se specifickými potřebami (se zaměřením na děti přicházející z válečné oblasti a jejich potřeby v oblasti duševního zdraví). Absolvování semináře bude uznáváno v rámci dalšího povinného vzdělávání pečujících osob. Účast na semináři je zcela zdarma. 

Upozorňujeme poskytovatele čerpající příspěvek na provoz dětských skupin, že byl prodloužen termín pro vrácení přeplatku za třetí třetinu kalendářního roku 2022. Poskytovatel bude povinen vrátit přeplatek do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zúčtování příspěvku (nikoliv do 31. 1. 2023), jak bude uvedeno i v rozhodnutí.

Poskytovatelům, kterým vznikl přeplatek, bude nejprve doručeno vyrozumění o právu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a po uplynutí lhůty jim bude vydáno a doručeno rozhodnutí o zúčtování příspěvku včetně vyčíslení přeplatku.

Poskytovatelům, kterým vznikl nedoplatek, bude zasláno vyrozumění o rozhodnutí o zúčtování příspěvku a samotné rozhodnutí o zúčtování příspěvku bude na MPSV založeno do spisu. 

Nedoplatek bude poskytovatelům vyplacen v termínu, tj. nejpozději do 15. února 2023.

Vážení poskytovatelé, rádi bychom vás informovali o dalších termínech prezenčních seminářů na téma Děti se specifickými potřebami (se zaměřením na děti přicházející z válečné oblasti a jejich potřeby v oblasti duševního zdraví).

Absolvování semináře bude uznáváno v rámci dalšího povinného vzdělávání pečujících osob. Účast na semináři je zcela zdarma, kapacita je omezena, registrujte se včas. 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek