Upozorňujeme poskytovatele čerpající příspěvek na provoz dětských skupin, že byl prodloužen termín pro vrácení přeplatku za třetí třetinu kalendářního roku 2022. Poskytovatel bude povinen vrátit přeplatek do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zúčtování příspěvku (nikoliv do 31. 1. 2023), jak bude uvedeno i v rozhodnutí.

Poskytovatelům, kterým vznikl přeplatek, bude nejprve doručeno vyrozumění o právu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a po uplynutí lhůty jim bude vydáno a doručeno rozhodnutí o zúčtování příspěvku včetně vyčíslení přeplatku.

Poskytovatelům, kterým vznikl nedoplatek, bude zasláno vyrozumění o rozhodnutí o zúčtování příspěvku a samotné rozhodnutí o zúčtování příspěvku bude na MPSV založeno do spisu. 

Nedoplatek bude poskytovatelům vyplacen v termínu, tj. nejpozději do 15. února 2023.

Vážení poskytovatelé, rádi bychom vás informovali o dalších termínech prezenčních seminářů na téma Děti se specifickými potřebami (se zaměřením na děti přicházející z válečné oblasti a jejich potřeby v oblasti duševního zdraví).

Absolvování semináře bude uznáváno v rámci dalšího povinného vzdělávání pečujících osob. Účast na semináři je zcela zdarma, kapacita je omezena, registrujte se včas. 

Registrační formuláře: 

Podrobnosti k jednoltivým termínům seminářů naleznete v kalendáři akcí. 

Případné dotazy prosím směřujte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Semináře jsou realizovány v rámci spolupráce s organizací UNICEF. Partnerem je Síť pro rodinu.

© UNICEF.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s UNICEF vyhlásilo dne 30. prosince 2022 mimořádnou dotační výzvu v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023, v rámci níž mohou poskytovatelé dětských skupin žádat o finanční podporu personálních kapacit v dětských skupinách v případě, kdy do dětské skupiny dochází min. 1 dítě, které má či mělo status cizince s dočasnou ochranou, status uprchlíka; či do dětské skupiny dochází min. 1 dítě se zvýšenou potřebou péče z důvodu specifických potřeb.

Pro splnění účelu dotace musí být zvýšená potřeba péče z důvodu specifických potřeb odborně podložena – tzn. že byla tato specifická potřeba již diagnostikována, či aktuálně dochází k jejímu posouzení. Specifické potřeby jsou chápány ve smyslu materiálu Metodika pro děti se specifickými potřebami (Metodika_pro_děti_se_specifickými_potřebami_02.05.2022.pdf (dsmpsv.cz)).

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu personálních kapacit, a to na období od 1. ledna 2023 do 15. července 2023. 

Dotační titul je připraven v rámci spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil. Kč. Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 6. února 2023.

Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023

Případné dotazy směřujte prosím na Bc. Nelu Řiháčkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) či Mgr. Zdeňku Kainarovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Informační seminář:


Dne 18. ledna v čase 10:00-12:00 bude realizován online informační seminář, kde bude dotační výzva pro rok 2023 podrobně představena. Odkaz na informační seminář je uveden níže.

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

ID schůzky: 332 370 574 448 
Přístupový kód: 7sqKCV 

Stáhnout Teams | Připojit se na webu

Upozorňujeme Vás jako poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob za kalendářní rok 2022. Zkontrolujte, zda všechny pečující osoby (pracovní smlouva, DPP i DPČ), jejichž pracovní poměr ve Vaší organizaci trval celý kalendářní rok, doložily osvědčení o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 8 hodin. Do 31.12.2022 je Vaší povinností pro ně takové vzdělávání za rok 2022 zajistit. Pokud jste absolvovali e-learninové kurzy, stáhněte si vygenerovaná osvědčení.

Projekt Podpora implemetace dětských skupin končí posledním dnem roku 2022. Na závěr projektu byla vypracování evaluační zpráva, která vyhodnocuje, jak se dařila realizace projektu a jaký dopad měl projekt na cílové skupiny. Zpráva se věnuje vyhodnocení podpůrných aktivit, výstupů a výsledků projektu.

Dětské skupiny a předškolní péče byly tématem Závěrečné konference projektu Podpora implementace dětských skupin. Ten v roce 2016 zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Během realizace pomohl projekt ke vzniku více jak tisíce dětských skupin a pro provozovatele byl po celou dobu velkou podporou při jejich fungování. Konference se konala 8.listopadu, probíhala celý den a vystoupilo na ní celkem 25 odborníků a řečníků.

Již zítra v úterý 8. 11. 2022  se koná Závěrečné konference projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Je otevřena všem zájemcům o téma dětských skupin a předškolní péče u nás. Celodenní program začne v 9:30 hod. a je plný zajímavých informací. Čeká vás 25 řečníků a 8 relací.
Přidejte se online, podrobnější informace a možnost registrace najdete zde: https://eventee.co/event/60578.

 
Srdečně Vás zveme na ZÁVĚREČNOU KONFERENCI projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Bude se konat 8. 11. 2022  od 8:00 do 17:30 a můžete ji sledovat on-line i se do ní aktivně zapojit prostřednictvím chatu. Na konferenci vystoupí psychologové, psychoterapeuti, pedagogové, pečující osoby, zřizovatelé a další zajimaví hosté. Dozvíte se o výhodách dětských skupin, tipy a zkušenosti z praxe a důležité informace o pokračování podpory jejich zřizování. Registraci na konferenci spustíme příští týden. 
 
Pozvánka konference .pdf Příspěvek na Facebooku

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné chvíli eviduje poruchu na portálu Portál občana - Přihlášení (gov.cz).

Termín podání hlášení obsazenosti za měsíc srpen pro dětské skupiny bude posunut do 7. 9. 2022.

 
 

Vlajka UkrajinaAktuální informace pro provozovatele služby péče o děti v dětské skupině ve vazbě k Lex Ukrajina.

 

Lex Ukrajina, soubor právních opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, dne 17. 3. 2022 schválil Senát a podepsal prezident republiky.

ukrajina ikonaZnění zákonů tvořící Lex Ukrajina /účinnost 21.3.2022/ - Sbírka zákonů v PDF

ukrajina ikonaFinancování dětských skupin včetně vazby na Lex Ukrajina

ukrajina ikonaSituace k Ukrajině a dětské skupiny

ukrajina ikonaChcete si založit dětskou skupinu?

ukrajina ikonaJak navýšit kapacitu dětské skupiny

ukrajina ikona Umapa - aplikace s přehledem míst a služeb pro ukrajinské občany, zapojit se mohou i dětské skupiny!

ukrajina ikonaPOMOC OBČANŮM UKRAJINY - ROZCESTNÍK 

 

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.
Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek