Vážení poskytovatelé dětských skupin, dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV.

Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.

Vážení poskytovatelé, dětských skupin,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zpoždění druhé výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupiny, která měla být vyplacena v zákonném termínu do 25. května 2023. Tato skutečnost vznikla z důvodu nastavování nových interních procesů v rámci MPSV. Vydání rozhodnutí a výplata státního příspěvku tak proběhne až v měsíci červnu.

Vážení poskytovatelé, rádi bychom vás informovali o termínech online seminářů na téma Děti se specifickými potřebami (se zaměřením na děti přicházející z válečné oblasti a jejich potřeby v oblasti duševního zdraví). Absolvování semináře bude uznáváno v rámci dalšího povinného vzdělávání pečujících osob. Účast na semináři je zcela zdarma. 

Upozorňujeme poskytovatele čerpající příspěvek na provoz dětských skupin, že byl prodloužen termín pro vrácení přeplatku za třetí třetinu kalendářního roku 2022. Poskytovatel bude povinen vrátit přeplatek do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zúčtování příspěvku (nikoliv do 31. 1. 2023), jak bude uvedeno i v rozhodnutí.

Poskytovatelům, kterým vznikl přeplatek, bude nejprve doručeno vyrozumění o právu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a po uplynutí lhůty jim bude vydáno a doručeno rozhodnutí o zúčtování příspěvku včetně vyčíslení přeplatku.

Poskytovatelům, kterým vznikl nedoplatek, bude zasláno vyrozumění o rozhodnutí o zúčtování příspěvku a samotné rozhodnutí o zúčtování příspěvku bude na MPSV založeno do spisu. 

Nedoplatek bude poskytovatelům vyplacen v termínu, tj. nejpozději do 15. února 2023.

Vážení poskytovatelé, rádi bychom vás informovali o dalších termínech prezenčních seminářů na téma Děti se specifickými potřebami (se zaměřením na děti přicházející z válečné oblasti a jejich potřeby v oblasti duševního zdraví).

Absolvování semináře bude uznáváno v rámci dalšího povinného vzdělávání pečujících osob. Účast na semináři je zcela zdarma, kapacita je omezena, registrujte se včas. 

© UNICEF.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s UNICEF vyhlásilo dne 30. prosince 2022 mimořádnou dotační výzvu v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023, v rámci níž mohou poskytovatelé dětských skupin žádat o finanční podporu personálních kapacit v dětských skupinách v případě, kdy do dětské skupiny dochází min. 1 dítě, které má či mělo status cizince s dočasnou ochranou, status uprchlíka; či do dětské skupiny dochází min. 1 dítě se zvýšenou potřebou péče z důvodu specifických potřeb.

Pro splnění účelu dotace musí být zvýšená potřeba péče z důvodu specifických potřeb odborně podložena – tzn. že byla tato specifická potřeba již diagnostikována, či aktuálně dochází k jejímu posouzení. Specifické potřeby jsou chápány ve smyslu materiálu Metodika pro děti se specifickými potřebami (Metodika_pro_děti_se_specifickými_potřebami_02.05.2022.pdf (dsmpsv.cz)).

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu personálních kapacit, a to na období od 1. ledna 2023 do 15. července 2023. 

Upozorňujeme Vás jako poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob za kalendářní rok 2022. Zkontrolujte, zda všechny pečující osoby (pracovní smlouva, DPP i DPČ), jejichž pracovní poměr ve Vaší organizaci trval celý kalendářní rok, doložily osvědčení o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 8 hodin. Do 31.12.2022 je Vaší povinností pro ně takové vzdělávání za rok 2022 zajistit. Pokud jste absolvovali e-learninové kurzy, stáhněte si vygenerovaná osvědčení.

Projekt Podpora implemetace dětských skupin končí posledním dnem roku 2022. Na závěr projektu byla vypracování evaluační zpráva, která vyhodnocuje, jak se dařila realizace projektu a jaký dopad měl projekt na cílové skupiny. Zpráva se věnuje vyhodnocení podpůrných aktivit, výstupů a výsledků projektu.

Dětské skupiny a předškolní péče byly tématem Závěrečné konference projektu Podpora implementace dětských skupin. Ten v roce 2016 zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Během realizace pomohl projekt ke vzniku více jak tisíce dětských skupin a pro provozovatele byl po celou dobu velkou podporou při jejich fungování. Konference se konala 8.listopadu, probíhala celý den a vystoupilo na ní celkem 25 odborníků a řečníků.

Již zítra v úterý 8. 11. 2022  se koná Závěrečné konference projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Je otevřena všem zájemcům o téma dětských skupin a předškolní péče u nás. Celodenní program začne v 9:30 hod. a je plný zajímavých informací. Čeká vás 25 řečníků a 8 relací.
Přidejte se online, podrobnější informace a možnost registrace najdete zde: https://eventee.co/event/60578.

 
Srdečně Vás zveme na ZÁVĚREČNOU KONFERENCI projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Bude se konat 8. 11. 2022  od 8:00 do 17:30 a můžete ji sledovat on-line i se do ní aktivně zapojit prostřednictvím chatu. Na konferenci vystoupí psychologové, psychoterapeuti, pedagogové, pečující osoby, zřizovatelé a další zajimaví hosté. Dozvíte se o výhodách dětských skupin, tipy a zkušenosti z praxe a důležité informace o pokračování podpory jejich zřizování. Registraci na konferenci spustíme příští týden. 
 
Pozvánka konference .pdf Příspěvek na Facebooku

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek