Vážení rodiče a poskytovatelé,

Ministerstvo práce a sociálních věcí od r. 2016 podporuje provoz zařízení pro nejmenší děti v tzv. mikrojeslích.

Mikrojesle nabízejí pravidelnou profesionální péči o děti od 6 měsíců do 4 let (do 4. narozenin) v kolektivu maximálně čtyř dětí zpravidla na jednu pečující osobu. 

MJ webDůležitým cílem zřízení nové služby péče o dítě v mikrojeslích bylo doplnit chybějící nabídku služeb pro nejmenší děti v malém kolektivu, při zachování rodinné atmosféry a individuálního přístupu pečujících osob, kdy takto malý kolektiv tato specifika umožňuje.

V současnosti je v provozu 98 mikrojeslí financovaných z OPZ ESF, většina bude fungovat do poloviny roku 2022.

V letech 2016–2020 probíhal systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“. Jedním z hlavních cílů projektu bylo podpořit zřizovatele v rámci provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Během realizace projektu proběhlo 100 % návštěv zařízení, byly pořádány semináře a vytvořeny e-learningové kurzy pro pečující osoby v mikrojeslích.

Hlavním cílem projektu bylo zhodnocení pilotního ověření služby a návrh zákona, kterým by se mikrojesle v budoucnosti řídily, včetně systému financování z národních zdrojů. Na základě novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění účinném od 1. 10. 2021, mohou dětské skupiny pečovat o děti od 6 měsíců ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku. Vzhledem k tomu, že mikrojesle nejsou v současné době legislativně ukotveny, pokud chtějí stávající poskytovatelé mikrojeslí pokračovat v provozu po skončení projektu financovaného z ESF OPZ, je nutné současná zařízení zaevidovat jako dětskou skupinu. Žádost o příspěvek na provoz mohou poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině s platným oprávněním podat nejdříve v termínu od 1. do 31. 1. 2022.  

Veškeré informace o mikrojeslích najdete na stránkách www.mikrojesle.mpsv.cz, včetně hlavních výstupů projektu a seznamu mikrojeslí.

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek