• Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
  • Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může dětskou skupinu využít jen ve dnech, kdy to skutečně potřebuje.
  • Díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti.
  • Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětív kolektivu.
  • Jsou flexibilní a finančně dostupné.
  • Obohacují nabídku služeb péče o předškolní děti v ČR, především o děti ve věku 1 – 2 roky.
  • Rodiče, platí-li školné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině.

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek