komunikace dospeli ditePro kvalifikaci pečující osoby je stanovena škála odborných způsobilostí v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální nebo profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině (§ 5 odst. 4 zákona o DS).

Odborná způsobilost pečující osoby v dětské skupině je upravena výčtem kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí - podrobněji v dokumentu ZDE.

Další informace k pečujícím osobám jsou zveřejněny na stránkách ministerstva - https://www.mpsv.cz/web/cz/pecujici-osoba-v-detske-skupine

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek