Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.4.2021 se i po skončení nouzového stavu, tj. od 12. dubna 2021 od 00:00 hodin omezuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Více ZDE.

Na webových stránkách https://www.samotesty-covid.cz/ jsou uvedeny podmínky, podklady a forma vyplácení příspěvku čerpání úhrady v programu zdravotních pojišťoven za zaměstnance, kam jsou zařazeny tzv. nestátní neziskové organizace, mezi které se řadí: spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Až do 11.4.2021 stále trvá zákaz poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou zůstávají dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení. 

Dle aktuálních informací, které jsme nyní obdrželi z Ministerstva zdravotnictví, budou unikátní kódy pro registraci k očkování platné do neděle 28. 3. 2021Tímto vyzýváme poskytovatele dětských skupin a ředitele/ky ZDVOP, aby unikátní kódy neprodleně poskytli svým zaměstnancům, kteří projevili zájem o očkování. Připomínáme, že již není třeba provádět prioritizaci dle věku.

Otázky a odpovědi k uzavření dětských skupin od 1. března 2021 v návaznosti na usnesení vlády č. 217 a k očkování změstnanců dětských skupin.

V návaznosti na distribuci unikátních kódu k registraci na očkování proti onemocnění COVID-19 upozorňujeme poskytovatele dětských skupin, že tento kód je nyní možné poskytnout zaměstnancům bez ohledu na věk a to jak pečujícím osobám tak i dalším osobám podílejících se na provozu dětské skupiny.

V březnu se na základě rozhodnutí vlády budou moci k očkování registrovat rovněž pečující osoby z dětských skupin a mikrojeslí. Přihlášení bude probíhat skrze Centrální rezervační systém na stránkách https://registrace.mzcr.cz/, a to pomocí unikátního kódu, který slouží k potvrzení, že je osoba oprávněna se prioritně očkovat. Osoby v gesci MPSV, tedy poskytovatalé dětských skupin a mikrojeslí, obdrží kódy v týdnu od 1.3. Poté budou k dispozici pro jejich zaměstnance. 

Další informace k očkování a registraci, včetně nejčastějších dotazů a odpovědí jsou zveřejněny ZDE

Od 1. března 2021 se zakazuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině na základě usnesení vlády č. 217. Výjimkou jsou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení. 

Pro dětské skupiny, které jsou příjemci dotace z EU, jsou na stránkách ESF ČR zveřejněny informace ke způsobilosti výdajů a výpočtu obsazenosti v souvislosti s přerušením provozu DS dle nařízení vlády. Informace naleznete ZDE.

Registrace k očkování se spustí i pro pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) - sledujte průvodce na https://www.mpsv.cz/

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek