Pro dětské skupiny, které jsou příjemci dotace z EU, jsou na stránkách ESF ČR zveřejněny informace ke způsobilosti výdajů a výpočtu obsazenosti v souvislosti s přerušením provozu DS dle nařízení vlády. Informace naleznete ZDE.

Registrace k očkování se spustí i pro pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) - sledujte průvodce na https://www.mpsv.cz/

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, obsahuje i řadu výjimek. Povinnost se nevztahuje mimo jiné na děti v dětské skupině. Pečující osoby tuto výjimku dle opatření nemají!

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu k prodloužení nouzového stavu do 28.2.2021. Usnesení vlády č. 137 opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Pro poskytovatele a pečující osoby jsme připravili další online workshopy formou live přenosů. Těšit se můžete na řadu nových témat, ale opakujeme například oblíbený workshop Výchova srdcem s lektrokou Věrou Quinn. n-line workshopy jsou opět pro všechny účastníky zdarma. Kapacita je omezena, tak neváhejte s přihlašováním!

Výtvarné aktivity jsou nejen pro děti zábavou, ale také jsou důležitým nástrojem pro jejich celkový vývoj. Ve výtvarném projevu se uplatňuje a rozvíjí smyslové vnímání, emocionální a racionální poznání a také myšlení. Nezastupitelnou roli má jak spontánní tak řízená výtvarná aktivita dětí od nejútlejšího věku. Jaké techniky, nástroje, pomůcky a materiály můžete s dětmi využívat, vám přiblíží náš nový on-line workshop Výtvarný materiál a nástroje.

Pečující osoby v dětské skupině jsou začleněni do druhé prioritní skupiny pro očkování! Podle metodiky plošného dobrovolného očkování proti covidu-19 jsou zařazeny do rizikové skupiny IB, stejně jako např. učitelé ostatních škol.

Pro příjemce dotace z ESF ČR na provoz dětských skupin byl do dokumentů na ESF fóru vložen nový soubor „Přehled dokladování k uplatnění Výjimky pro výpočet obsazenosti v DS včetně pokynů k Souhrnnému záznamu o docházce“, který slouží jako pomůcka při administraci Vašeho projektu.

Pro fungování dětských skupin platí aktuálně obdobné podmínky jako pro mateřské školy. V dětské skupině i mimo ni nemusí roušku nosit ani děti, ani pečující osoby. Dále se na dětské skupiny nevztahuje zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší určité změny.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.
Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek