Pro fungování dětských skupin platí aktuálně obdobné podmínky jako pro mateřské školy. V dětské skupině i mimo ni nemusí roušku nosit ani děti, ani pečující osoby. Dále se na dětské skupiny nevztahuje zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší určité změny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) začalo od letošního roku udělovat dětským skupinám značku kvality. Logo koníka mohou používat ty dětské skupiny, které úspěšně projdou auditem značky kvality.

Dle aktuálních usnesení vlády nebyl provoz dětských skupin nijak omezen (aktuální dění je potřeba i nadále sledovat). Uvědomujeme si, že jakékoliv omezení by mělo velmi negativní dopad jak pro provozovatele, tak pro rodiče. Držíme palce všem poskytovatelům, aby zvládli i podzimní vlnu bez nákazy!

Analýza ministerstva popisuje dopady zřizování a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých regionech. Analýza rovněž zahrnuje aspekt zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím vytváření pracovních pozic pečujících osob v jednotlivých regionech a porovnává jednotlivé regiony z hlediska rozdílů v implementaci dětských skupin. V neposlední řadě zpráva také zjišťuje povědomí poskytovatelů o dopadech zavedení dětských skupin zejména se zaměřením na návrat na trh práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo analýzu, která mapuje reálné náklady na provoz dětských skupin (DS). Cílem šetření je vytvořit relevantní podklad pro rozhodování o výši příspěvku na provoz (neinvestiční výdaje) takového zařízení. Osloveni byli zástupci všech dětských skupin registrovaných v Evidenci dětských skupin MPSV (e-EDS). Celkem bylo s žádostí o vyplnění dotazníku obesláno 794 zřizovatelů, přičemž odpovědělo 377 z nich, tedy návratnost byla 47 %.

Minulý týden proběhlo k navrhované novele zákona č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách setkání poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Jaké hlavní změny v navrhované novele na poskytovatele čekají, najdete v přiložené tabulce.

Komentář ministryně Jany Maláčové k navžené novele zákona o dětských skupinách (deník Právo, 27. 7. 2020)

Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu! Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové a srozumitelnější jméno „jesle“. Budou dostupnější a péče v nich ještě kvalitnější. Úprava počítá i se stabilnějším financováním. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Zajištění předškolní péče je jedním z opatření Koncepce rodinné politiky. 

Právě vyšlo první číslo zpravodaje RODINA: Newsletter připravil odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí a naleznete v něm aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Podpora implementace dětských skupin – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

V prvním čísle newsletteru se vedle informací o standardních aktivitách projektu dočtete také, jak situace ohledně pandemie koronaviru ovlivnila činnosti odboru, včetně realizace projektových aktivit.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek