Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, obsahuje i řadu výjimek. Povinnost se nevztahuje mimo jiné na děti v dětské skupině. Pečující osoby tuto výjimku dle opatření nemají!

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu k prodloužení nouzového stavu do 28.2.2021. Usnesení vlády č. 137 opětovně stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Pro poskytovatele a pečující osoby jsme připravili další online workshopy formou live přenosů. Těšit se můžete na řadu nových témat, ale opakujeme například oblíbený workshop Výchova srdcem s lektrokou Věrou Quinn. n-line workshopy jsou opět pro všechny účastníky zdarma. Kapacita je omezena, tak neváhejte s přihlašováním!

Výtvarné aktivity jsou nejen pro děti zábavou, ale také jsou důležitým nástrojem pro jejich celkový vývoj. Ve výtvarném projevu se uplatňuje a rozvíjí smyslové vnímání, emocionální a racionální poznání a také myšlení. Nezastupitelnou roli má jak spontánní tak řízená výtvarná aktivita dětí od nejútlejšího věku. Jaké techniky, nástroje, pomůcky a materiály můžete s dětmi využívat, vám přiblíží náš nový on-line workshop Výtvarný materiál a nástroje.

Pečující osoby v dětské skupině jsou začleněni do druhé prioritní skupiny pro očkování! Podle metodiky plošného dobrovolného očkování proti covidu-19 jsou zařazeny do rizikové skupiny IB, stejně jako např. učitelé ostatních škol.

Pro příjemce dotace z ESF ČR na provoz dětských skupin byl do dokumentů na ESF fóru vložen nový soubor „Přehled dokladování k uplatnění Výjimky pro výpočet obsazenosti v DS včetně pokynů k Souhrnnému záznamu o docházce“, který slouží jako pomůcka při administraci Vašeho projektu.

Pro fungování dětských skupin platí aktuálně obdobné podmínky jako pro mateřské školy. V dětské skupině i mimo ni nemusí roušku nosit ani děti, ani pečující osoby. Dále se na dětské skupiny nevztahuje zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob.

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší určité změny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) začalo od letošního roku udělovat dětským skupinám značku kvality. Logo koníka mohou používat ty dětské skupiny, které úspěšně projdou auditem značky kvality.

Dle aktuálních usnesení vlády nebyl provoz dětských skupin nijak omezen (aktuální dění je potřeba i nadále sledovat). Uvědomujeme si, že jakékoliv omezení by mělo velmi negativní dopad jak pro provozovatele, tak pro rodiče. Držíme palce všem poskytovatelům, aby zvládli i podzimní vlnu bez nákazy!

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek