Zveme vás na pátý ročník Fóra rodinné politiky. Akce proběhne ve dnech 23. – 24. 6. 2022, tentokrát v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fórum rodinné politiky 2022, Zlín (subscribepage.com)Aktuální ročník Fóra rodinné politiky je formován jako diskusní akce s cílem vydefinovat možná opatření a směřování v oblasti podpory rodin, dětí a mezigenerační solidarity pro potřeby přípravy nové Koncepce rodinné politiky 2023 – 2030.


Upozorňujeme, že do 5. 5. 2022 včetně musí podat hlášení obsazenosti kapacitních míst za duben 2022 všichni poskytovatelé, kteří čerpají příspěvek na provoz na duben 2022 a/nebo kterým má být stanovena záloha na příspěvek na provoz alespoň na jeden měsíc druhé třetiny roku. Hlášení se podává přes elektronickou aplikaci k příspěvku, ve které se dne 2. 5. 2022 vyskytla technická závada, která způsobila problémy při podávání hlášení obsazenosti za duben. Závada byla již odstraněna, omlouváme se za komplikace.

Výzva na podporu budování nových dětských skupin z Národního plánu obnovy vyhlášena! Prostředky lze získat na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí a úpravou budov, a to za účelem zvýšení kapacit‍y dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Unikátní aplikace Umapa pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny zorientovat se v novém nebo dočasném domově. Cílem Umapy je přehledně a na jednom místě zobrazovat všechna důležitá a užitečná místa, služby i informace, které mohou lidé přicházející z Ukrajiny potřebovat pro to, aby se v cizí zemi cítili lépe. Od lékařů, právníků až po mateřské školky a potravinové banky.  Jedná se o komunitní projekt, místa do mapy může doplnit každý, kdo chce pomoci. Pokud nabízí i vaše dětská skupina jakoukoliv formu pomoci a podpory pro ukrajinské občany, přidejte se k Umapě i vy. 

Máte dětskou skupinu a chcete si navýšit počet míst? 

Co je dobré vědět na začátek : Navýšení kapacity dětské skupiny upravuje zákon č. 247/2014 Sb., přesněji § 18, dle kterého je poskytovatel povinen oznámit tuto změnu do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Poskytovatel řádně oznámí změnu kapacity na evidenci poskytovatelů pomocí tiskopisu „Oznámení o změně v evidenci“ spolu se všemi potřebnými dokumenty.... 

Možnosti financování a podpory provozu dětských skupin, aktuálně také s ohledem na současnou situaci ohledně pomoci rodičů a dětem z Ukrajiny a vazby na Lex Ukrajina, tj. úpravy v zákoně o dětské skupině s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů (cizinců se zvláštní ochranou) a jejich dětí a podpory potřeb těchto osob.
 

Souhrnný přehled o dětských skupinách pro obce, které mohou být také provozovatelem služby péče o děti v dětské skupině. Souhrnně na jednom místě tak zástupci obcí najdou základní legislativní informace, včetně informací ke vzniku oprávnění provozovat tuto službu, financování, podpory de minimis a spoluúčasti rodičů a také aktuální přehled v souvislosti s Lex UKRAJINA.
 

V souvislosti se situací na Ukrajině připravilo ministerstvo základní souhrn možností pomoci a podpory ze strany dětských skupin. 
 

Poskytovatelé, kteří jsou příspěvkovou organizací obce nebo kraje, v aplikaci pro podání žádosti o příspěvek na provoz vyplňují číslo bankovního účtu kraje, v jehož obvodu leží, neboť prostředky jim budou v souladu se zákonem o DS poskytnuty prostřednictvím kraje. Čísla bankovních účtů zatím nejsou vyjasněna a budou poskytovatelům na těchto stránkách k dispozici nejdříve v pondělí 31. 1. 2022, v mimořádné situaci i po tomto datu. Pole pro bankovní účet je však dodatečně editovatelné a po datu 31. 1. bude možné číslo upravit.
 

 
Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí a jiné. Aby státní příspěvek dětské skupiny získaly, musí žádost podat nejpozději 31. ledna 2022. Po tomto datu nebude již možné podporu na letošní rok získat.
 

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.
Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek