© UNICEF.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s UNICEF vyhlásilo dne 30. prosince 2022 mimořádnou dotační výzvu v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023, v rámci níž mohou poskytovatelé dětských skupin žádat o finanční podporu personálních kapacit v dětských skupinách v případě, kdy do dětské skupiny dochází min. 1 dítě, které má či mělo status cizince s dočasnou ochranou, status uprchlíka; či do dětské skupiny dochází min. 1 dítě se zvýšenou potřebou péče z důvodu specifických potřeb.

Pro splnění účelu dotace musí být zvýšená potřeba péče z důvodu specifických potřeb odborně podložena – tzn. že byla tato specifická potřeba již diagnostikována, či aktuálně dochází k jejímu posouzení. Specifické potřeby jsou chápány ve smyslu materiálu Metodika pro děti se specifickými potřebami (Metodika_pro_děti_se_specifickými_potřebami_02.05.2022.pdf (dsmpsv.cz)).

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu personálních kapacit, a to na období od 1. ledna 2023 do 15. července 2023. 

Upozorňujeme Vás jako poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob za kalendářní rok 2022. Zkontrolujte, zda všechny pečující osoby (pracovní smlouva, DPP i DPČ), jejichž pracovní poměr ve Vaší organizaci trval celý kalendářní rok, doložily osvědčení o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 8 hodin. Do 31.12.2022 je Vaší povinností pro ně takové vzdělávání za rok 2022 zajistit. Pokud jste absolvovali e-learninové kurzy, stáhněte si vygenerovaná osvědčení.

Projekt Podpora implemetace dětských skupin končí posledním dnem roku 2022. Na závěr projektu byla vypracování evaluační zpráva, která vyhodnocuje, jak se dařila realizace projektu a jaký dopad měl projekt na cílové skupiny. Zpráva se věnuje vyhodnocení podpůrných aktivit, výstupů a výsledků projektu.

Dětské skupiny a předškolní péče byly tématem Závěrečné konference projektu Podpora implementace dětských skupin. Ten v roce 2016 zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Během realizace pomohl projekt ke vzniku více jak tisíce dětských skupin a pro provozovatele byl po celou dobu velkou podporou při jejich fungování. Konference se konala 8.listopadu, probíhala celý den a vystoupilo na ní celkem 25 odborníků a řečníků.

Již zítra v úterý 8. 11. 2022  se koná Závěrečné konference projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Je otevřena všem zájemcům o téma dětských skupin a předškolní péče u nás. Celodenní program začne v 9:30 hod. a je plný zajímavých informací. Čeká vás 25 řečníků a 8 relací.
Přidejte se online, podrobnější informace a možnost registrace najdete zde: https://eventee.co/event/60578.

 
Srdečně Vás zveme na ZÁVĚREČNOU KONFERENCI projektu PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN. Bude se konat 8. 11. 2022  od 8:00 do 17:30 a můžete ji sledovat on-line i se do ní aktivně zapojit prostřednictvím chatu. Na konferenci vystoupí psychologové, psychoterapeuti, pedagogové, pečující osoby, zřizovatelé a další zajimaví hosté. Dozvíte se o výhodách dětských skupin, tipy a zkušenosti z praxe a důležité informace o pokračování podpory jejich zřizování. Registraci na konferenci spustíme příští týden. 
 
Pozvánka konference .pdf Příspěvek na Facebooku

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné chvíli eviduje poruchu na portálu Portál občana - Přihlášení (gov.cz).

Termín podání hlášení obsazenosti za měsíc srpen pro dětské skupiny bude posunut do 7. 9. 2022.

 
 

ukrajina ikonaPOMOC OBČANŮM UKRAJINY - ROZCESTNÍK 

 

Informace pro provozovatele služby péče o děti v dětské skupině ve vazbě k Lex Ukrajina.

Upozornění: v současné době probíhá aktualizace materiálů - v tuto chvíli nemusí být zcela aktuální.

 

ukrajina ikonaZnění zákonů tvořící Lex Ukrajina /účinnost 21.3.2022/ - Sbírka zákonů v PDF

ukrajina ikonaFinancování dětských skupin včetně vazby na Lex Ukrajina

ukrajina ikonaSituace k Ukrajině a dětské skupiny

ukrajina ikonaChcete si založit dětskou skupinu?

ukrajina ikonaJak navýšit kapacitu dětské skupiny

ukrajina ikona Umapa - aplikace s přehledem míst a služeb pro ukrajinské občany, zapojit se mohou i dětské skupiny!

 

Lex Ukrajina je soubor právních opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Dne 17. 3. 2022 schválil Senát a podepsal prezident republiky.

Zveme vás na pátý ročník Fóra rodinné politiky. Akce proběhne ve dnech 23. – 24. 6. 2022, tentokrát v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fórum rodinné politiky 2022, Zlín (subscribepage.com)Aktuální ročník Fóra rodinné politiky je formován jako diskusní akce s cílem vydefinovat možná opatření a směřování v oblasti podpory rodin, dětí a mezigenerační solidarity pro potřeby přípravy nové Koncepce rodinné politiky 2023 – 2030.


Upozorňujeme, že do 5. 5. 2022 včetně musí podat hlášení obsazenosti kapacitních míst za duben 2022 všichni poskytovatelé, kteří čerpají příspěvek na provoz na duben 2022 a/nebo kterým má být stanovena záloha na příspěvek na provoz alespoň na jeden měsíc druhé třetiny roku. Hlášení se podává přes elektronickou aplikaci k příspěvku, ve které se dne 2. 5. 2022 vyskytla technická závada, která způsobila problémy při podávání hlášení obsazenosti za duben. Závada byla již odstraněna, omlouváme se za komplikace.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek