Analýza ministerstva popisuje dopady zřizování a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých regionech. Analýza rovněž zahrnuje aspekt zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím vytváření pracovních pozic pečujících osob v jednotlivých regionech a porovnává jednotlivé regiony z hlediska rozdílů v implementaci dětských skupin. V neposlední řadě zpráva také zjišťuje povědomí poskytovatelů o dopadech zavedení dětských skupin zejména se zaměřením na návrat na trh práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo analýzu, která mapuje reálné náklady na provoz dětských skupin (DS). Cílem šetření je vytvořit relevantní podklad pro rozhodování o výši příspěvku na provoz (neinvestiční výdaje) takového zařízení. Osloveni byli zástupci všech dětských skupin registrovaných v Evidenci dětských skupin MPSV (e-EDS). Celkem bylo s žádostí o vyplnění dotazníku obesláno 794 zřizovatelů, přičemž odpovědělo 377 z nich, tedy návratnost byla 47 %.

Minulý týden proběhlo k navrhované novele zákona č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách setkání poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Jaké hlavní změny v navrhované novele na poskytovatele čekají, najdete v přiložené tabulce.

Komentář ministryně Jany Maláčové k navžené novele zákona o dětských skupinách (deník Právo, 27. 7. 2020)

Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu! Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové a srozumitelnější jméno „jesle“. Budou dostupnější a péče v nich ještě kvalitnější. Úprava počítá i se stabilnějším financováním. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Zajištění předškolní péče je jedním z opatření Koncepce rodinné politiky. 

Právě vyšlo první číslo zpravodaje RODINA: Newsletter připravil odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí a naleznete v něm aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Podpora implementace dětských skupin – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

V prvním čísle newsletteru se vedle informací o standardních aktivitách projektu dočtete také, jak situace ohledně pandemie koronaviru ovlivnila činnosti odboru, včetně realizace projektových aktivit.

Na 1. červen připadá tradičně každý rok Mezinárodní den dětí. Jeho význam je celosvětově připomínán již 95 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu rodin za jedno ze stěžejních témat. Letošní rok je v této oblasti ve znamení velkých změn. 

AKTUALIZACE - V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR vyhodnotil Řídící orgán možné dopady na realizaci projektů financovaných z OPZ a přijal nová pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů. Byla mimo jiné přijata i výjimka týkající se výpočtu obsazenosti v dětských skupinách. K výpočtu obsazenosti lze po dobu nouzového stavu tyto dny do docházky nezapočítat viz vydaná výjimka dostupná pod následujícím odkazem: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz. Účinnost výjimky C je od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. 

Pro příjemce dotace na provoz dětských skupin byly do dokumentů na ESF fóru v klubu dětských skupin vloženy aktualizované nejčastější dotazy v souvislosti s nouzovým stavem v ČR (platnost od 11. 3. 2020 do odvolání).

Dokument ke stažení zde.  

(Aktualizace 5. 5. 2020) Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, které schválila vláda. Novou výjimkou z povinnosti nošení roušek je pobyt dětí od dvou do sedmi let v mateřské škole a dětské skupině v době, kdy pobývají v prostorech mateřské školy nebo dětské skupiny, a to vnitřních i vnějších. Výjimka se vztahuje také na pečující osoby v dětské skupině.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek