Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi Vás tímto pozvat na pátý ročník Fóra rodinné politiky. Akce proběhne ve dnech 23. – 24. 6. 2022, tentokrát v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fórum rodinné politiky 2022, Zlín (subscribepage.com)

Aktuální ročník Fóra rodinné politiky je formován jako diskusní akce s cílem vydefinovat možná opatření a směřování v oblasti podpory rodin, dětí a mezigenerační solidarity pro potřeby přípravy nové Koncepce rodinné politiky 2023 – 2030.

Z toho důvodu jsou letošní panely formovány jako dvouhodinové bloky s moderovanou diskusí se všemi účastníky panelů a diskuse je rámována zejména životními fázemi rodin.  V rámci jednotlivých panelů budou vždy v úvodu stručně prezentována základní fakta a situace, na které  naváže strukturovaná diskuse s publikem. Cílem je vydefinovat základní problémové okruhy a konkrétní doporučení pro případné využití  pro účely nové Koncepce rodinné politiky. Tématy diskusních panelů budou například preventivní práce s rodinou, duševní zdraví, mezigenerační solidarita, podpora slaďování ze strany zaměstnavatelů, podpora rodin na úrovni obcí nebo rodiny se specifickými potřebami.

Přijďte s námi diskutovat do Zlína a zapojte se tak do nastavení dalšího směřování v oblasti rodinné politiky v ČR.

Zároveň nabízíme možnost sdílení informací o Vaší organizaci formou stánku, tiskovin nebo i sdílením videa na obrazovkách během Fóra. 

Program a registrace: www.forumrodina.mpsv.cz

Hezký den a těšíme se na vás ve Zlíně!

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek