Projekt Podpora implemetace dětských skupin končí posledním dnem roku 2022. Na závěr projekt byla vypracování evaluační zpráva, která vyhodnocuje, jak se dařila realizace projektu a jaký dopad měl projekt na cílové skupiny. Zpráva se věnuje vyhodnocení podpůrných aktivit, výstupů a výsledků projektu.
 
Na základě evaluace bylo zjištěno, že aktivity projektu byly obecně velmi kladně hodnoceny jak provozovateli a pečujícími osobami, tak i spolupracujícími zástupci kontrolních orgánů (KHS, HZS, SUIP). Vzdělávací aktivity podpořily zkvalitňování péče i provozu DS a obecně kvalifikovanost zaměstnanců DS. Metodická podpora a nastavení standardů kvality zpřehlednily a ukotvily kvalitní poskytování služeb dovnitř i vně DS. Webové stránky a informační kampaň zajistily dostupnost informací o DS pro uživatele a zpřehlednily informace pro provozovatele a pečující osoby.
 
ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA - ke stažení ZDE.

 

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek