Upozorňujeme Vás jako poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob za kalendářní rok 2022.
Zkontrolujte, zda všechny pečující osoby (pracovní smlouva, DPP i DPČ), jejichž pracovní poměr ve Vaší organizaci trval celý kalendářní rok, doložily osvědčení o absolvovaných vzdělávacích aktivitách v rozsahu minimálně 8 hodin. Do 31.12.2022 je Vaší povinností pro ně takové vzdělávání za rok 2022 zajistit. Pokud jste absolvovali e-learninové kurzy, stáhněte si vygenerovaná osvědčení.
Jedná se o prohlubování kvalifikace (viz § 230 zákoníku práce). Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
Můžete také zdarma využít online semináře připravené v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/on-line-vzdelavani/on-line-workshopy.
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se nejen vzdělávání pečujících osob zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/odpovedi-a-nejcastejsi-dotazy
Metodický materiál ke standardům kvality, vysvětlující kritérium kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/metodicke-materialy

 

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek