© UNICEF.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s UNICEF vyhlásilo dne 30. prosince 2022 mimořádnou dotační výzvu v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023, v rámci níž mohou poskytovatelé dětských skupin žádat o finanční podporu personálních kapacit v dětských skupinách v případě, kdy do dětské skupiny dochází min. 1 dítě, které má či mělo status cizince s dočasnou ochranou, status uprchlíka; či do dětské skupiny dochází min. 1 dítě se zvýšenou potřebou péče z důvodu specifických potřeb.

Pro splnění účelu dotace musí být zvýšená potřeba péče z důvodu specifických potřeb odborně podložena – tzn. že byla tato specifická potřeba již diagnostikována, či aktuálně dochází k jejímu posouzení. Specifické potřeby jsou chápány ve smyslu materiálu Metodika pro děti se specifickými potřebami (Metodika_pro_děti_se_specifickými_potřebami_02.05.2022.pdf (dsmpsv.cz)).

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu personálních kapacit, a to na období od 1. ledna 2023 do 15. července 2023. 

Dotační titul je připraven v rámci spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil. Kč. Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 6. února 2023.

Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023

Případné dotazy směřujte prosím na Bc. Nelu Řiháčkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) či Mgr. Zdeňku Kainarovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Informační seminář:


Dne 18. ledna v čase 10:00-12:00 bude realizován online informační seminář, kde bude dotační výzva pro rok 2023 podrobně představena. Odkaz na informační seminář je uveden níže.

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

ID schůzky: 332 370 574 448 
Přístupový kód: 7sqKCV 

Stáhnout Teams | Připojit se na webu

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.
Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek