MPSV apeluje a usiluje o co nejčasnější celkové otevření dětských skupin (nejen pro děti zdravotníků a sociálních pracovníků, pro které je platná výjimka aktuálně), samozřejmě při dodržení nezbytných preventivních opatření.

Jakkoliv vnímáme závažnost pandemické situace, domníváme se, že je třeba balancovat pandemické riziko s bezprostředním dopadem jejich uzavření na život rodin s malými dětmi. V této souvislosti je třeba vzít v potaz rovněž skutečnost, že jde o velmi malé dětské kolektivy. Nicméně MPSV není gestorem rozvolňování a toto opatření tedy nemůže učinit a je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek