Opatření v oblasti maloobchodu a služeb - od 10 května 2021 není poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nijak omezeno mimořádným opatřením minsiterstva zdravotnictví.  

Zároveň je ale potřeba sledovat další vývoj v souvislosti s nemocí Covid_19 a dodržovat hygienická opatření.

MZ ČR -  Aktuální mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest s účinností ode dne 8. června a ode dne 15.června

Dle tohoto opatření se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) dle čl. I bodu 3 písmeno a) a o) nevztahují na:

  • a/ děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku
  • o/ osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka

Vláda ČR - Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 10. května

 

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

+420 221 922 829

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Najdete nás

Napište nám

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek