Kompletní přehled mimořádných a ochranných opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 najdete na webu vlády ČR. Jsou zde aktualizovaná opatření ze všech oblastí, snadno a na jednom místě najdete vše, co je potřeba dodržovat při provozu dětských skupin ale i v běžném životě.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#antigen

Od 10.května 2021 není poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nijak omezeno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Zároveň je ale potřeba sledovat další vývoj v souvislosti s nemocí Covid_19 a dodržovat hygienická opatření.

MZ ČR -  Aktuální mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest s účinností ode dne 8. června a ode dne 15.června /od 15.6. platí pro celou ČR/

Dle tohoto opatření se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) dle čl. I bodu 3 písmeno a) a o) nevztahují na:

  • a/ děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku
  • o/ osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek