Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem. Účinnost novely je k 1. 10. 2021, pro fungující dětské skupiny samozřejmě počítá s překlenovacím obdobím, aby měly čas na adaptaci. Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí. Klíčové pro novelu bylo zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), které končí během první poloviny roku 2022. Způsob financování i výše příspěvku je stanoven tak, aby provozovatelé měli finanční jistotu a rodiče dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří let.

Schválená verze zachovává původního označení dětská skupina, které nově bude povinně součástí názvu. Zároveň novela stanovuje tolik očekávané financování dětských skupin. Normativ na dítě do 31. srpna po 3. narozeninách je nastaven na 1,7násobek normativu na dítě v soukromé mateřské škole (tedy v současnosti 9 637 Kč měsíčně), u starších dětí půjde o 1,0násobek (aktuálně 5 669 Kč měsíčně). U dětí do tří let věku bude stanovena maximální výše měsíční úhrady rodičem na částku 4 000 Kč, u starších dětí (nižší normativ) se zastropování měsíční úhrady rodičem nenastavuje. Novela upravuje i personální požadavky – nově je požadována jedna pečující osoba se zdravotnickou kvalifikací nebo profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině, a u dětí, které k 1. září dosáhly 3 let, pečující osoba s pedagogickým vzděláním, a to v rozsahu min 20 hodin týdně. U ostatních pečujících osob zůstává dosavadní škála kvalifikací.

K novele zákona se v rámci projektu uskuteční na podzim školení a semináře, kde poskytovatelé získají podrobné informace o všech změnách. Tyto semináře budou zdarma, pozvánky poskytovatelé obdrží emailem od svých krajských metodiků.

Zároveň MPSV připravuje dotační výzvy na podporu vzniku nových dětských skupin. Celkem je v něm na podporu těchto zařízení vyčleněna částka 7 mld. Kč. Z celkové částky je určeno 5,7 mld. Kč na výstavbu, nákup a rekonstrukce budov s cílem vybudování nových kapacit pro dětské skupiny.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek