MPSV ikona dotace 

Aktualizace mimořádného dotačního řízení pro dětské skupiny – prodloužení termínu pro podání žádostí o dotaci a možnost žádat o podporu v rámci tzv. Dočasného rámce.

Mimořádné dotační řízení pro provozovatele dětských skupin, které má za cíl částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19 a pomoc s úhradou části nájemného, bylo aktualizováno.

Nově žadatelé, kterým by dotace jinak zakládala veřejnou podporu (dotace na podnikové dětské skupiny) a současně pro ně není vhodné nebo možné žádat o podporu v režimu de minimis, mohou požádat o poskytnutí podpory dle č. 3.1 Sdělení Evropské Komise 2020/C 91 I/01 – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19[1] (dále jen „Dočasný rámec“).  Podle Dočasného rámce lze poskytovat přímé granty (dotace) společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity vzniklých v souvislosti s koronavirovou nákazou a souvisejícími opatřeními, a to až do výše 1 800 000 EUR (resp. 270 000 a 225 000 EUR). Bližší podmínky, za kterých lze podporu v tomto režimu žádat, naleznou žadatelé v aktualizovaném znění dotační výzvy.

Termín pro podání žádostí o dotaci byl současně aktualizací dotační výzvy prodloužen pro všechny žadatele do 20. 8. 2021.

Dokumenty výzvy ke stažení ZDE.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek