Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od pondělí 22.11.2021 mají provozovatelé dětských skupin mimo jiné povinnost vést evidenci všech osob včetně kontaktů a v případě výskytu pozitivního testu kontaktovat bezodkladně hygienickou stanici a předat jí potřebné kontakty.
 
Dle odstavce I, článku 12, písmeno b) má poskytovatel služby povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.
Dále v písmenu e) je uveden postup v případě pozitivního výsledku PCR testu. V tomto případě je poskytovatel povinen bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek