V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR vyhodnotil Řídící orgán možné dopady na realizaci projektů financovaných z OPZ  a přijal nová pravidla realizace aktivit a způsobilosto výdajů. Byla mimo jiné přijata i výjimka týkající se výpočtu obsazenosti v dětských skupinách.
 
K výpočtu obsazenosti lze po dobu nouzového stavu tyto dny do docházky nezapočítat viz vydaná výjimka dostupná pod následujícím odkazem: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.
Účinnost výjimky C je  od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Účinnost výjimky může být v návaznosti na aktuální situaci rozhodnutím ŘO prodloužena.
 
VÝJIMKA PRO VÝPOČET OBSAZENOSTI V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH A MIKROJESLÍCH

Výjimkou se stanoví:

  • možnost snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které bylo zařízení zavřeno, byl v zařízení provoz omezen, anebo obsazenost dětské skupiny byla nízká z důvodu sníženého zájmu rodičů
  • umožňuje prodloužit období, za které lze snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti, z 31 dnů na takový počet kalendářních dnů, po které bude platit opatření zakazující mj. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výjimky po dobu své účinnosti upravují pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů a v to těchto oblastech: 

A) Výjimka pro tzv. bagatelnost podpory a rozšíření možnosti realizace aktivit také v elektronické a telefonické formě

B) Výjimka stanovující způsobilost výdajů z důvodu zásahu vyšší moci

C) Výjimka pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a mikrojeslích

D) Výjimka pro realizaci vzdělávacích kurzů v projektech s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání

     D1) Výjimka pro plány aktivit    

     D2) Výjimka umožňující realizaci vzdělávacích akcí také v elektronické formě  

E) Sdělení ŘO k plnění lhůt

Účinnost výjimek A – D je pro každou oblast stanovena samostatně.

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek