RODINAV prvním čísle newsletteru se vedle informací o standardních aktivitách projektu dočtete také, jak situace ohledně pandemie koronaviru ovlivnila činnosti odboru, včetně realizace projektových aktivit.


Právě vyšlo první číslo zpravodaje RODINA: Newsletter připravil odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí a naleznete v něm aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Podpora implementace dětských skupin – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.
 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek