Na webu Samotestování COVID (samotesty-covid.cz) jsou uvedeny podmínky, podklady a forma vyplácení příspěvku čerpání úhrady v programu zdravotních pojišťoven za zaměstnance, kam jsou zařazeny tzv. nestátní neziskové organizace, mezi které se řadí: spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek