Upozorňujeme poskytovatele čerpající příspěvek na provoz dětských skupin, že byl prodloužen termín pro vrácení přeplatku za třetí třetinu kalendářního roku 2022. Poskytovatel bude povinen vrátit přeplatek do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zúčtování příspěvku (nikoliv do 31. 1. 2023), jak bude uvedeno i v rozhodnutí.

Poskytovatelům, kterým vznikl přeplatek, bude nejprve doručeno vyrozumění o právu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a po uplynutí lhůty jim bude vydáno a doručeno rozhodnutí o zúčtování příspěvku včetně vyčíslení přeplatku.

Poskytovatelům, kterým vznikl nedoplatek, bude zasláno vyrozumění o rozhodnutí o zúčtování příspěvku a samotné rozhodnutí o zúčtování příspěvku bude na MPSV založeno do spisu. 

Nedoplatek bude poskytovatelům vyplacen v termínu, tj. nejpozději do 15. února 2023.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek