Novela zákona o dětských skupinách prošla úspěšně Senátem a následně byla 29. 8. 2021 podepsána prezidentem.

Účinnost novely je k 1. 10. 2021. Stávající poskytovatelé, tzn. ti, kteří oprávnění k provozování služby péče o děti v DS vzniklo před 30. 9. 2021, budou mít dostatečné přechodné období na přizpůsobení se změnám.

Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí. Klíčové pro novelu bylo zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), které končí během první poloviny roku 2022. Způsob financování i výše příspěvku je stanoven tak, aby provozovatelé měli finanční jistotu a rodiče dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří let.

 

MPSV ikona dokumentyPŘEHLED DŮLEŽITÝCH ZMĚN

MPSV ikona tema Otazka FAQ - Nejčastější dotazy k novele zákona /aktualizace 19.10.2021/

MPSV ikona tema Otazka2 FAQ - Příspěvek na provoz DS

MPSV ikona seminarOnline semináře k novele zákona o DS - prezentace ke stažení: seminář pro dětské skupiny / seminář pro mikrojesle

MPSV ikona dotaceOnline semináře k novele zákona - Příspěvek na provoz dětských skupin - prezentace ze semináře

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek