Foto titulka jednotny konceptAZKAudit značky kvality - Jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí v dětské skupině - Jednotný koncept nabízí dětským skupinám (DS) možnost se rozvíjet a zároveň zvyšovat kvalitu samotného zařízení na základě doporučených znaků kvality nad povinné požadavky stanovené platnými právními předpisy. Jedná se o přehled znaků, kterými se mohou inspirovat poskytovatelé dětských skupin a které vycházejí z praktických zkušeností z provozu dětských skupin.

 

 

  Foto titulka metodikaAZKMetodika pro poskytovatele dětských skupin k auditu značky kvality - Metodika pro poskytovatele přináší inspiraci poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině, jak zvýšit kvalitu služby peče o děti tak, aby mohla jejich dětská skupina získat značku kvality. Metodika provází stávající nebo budoucí poskytovatele možnostmi, jak poskytovat službu péče o děti kvalitně a na takové úrovni, aby zohledňovala problematiku péče o děti od jednoho roku věku až do zahájeni povinné školní docházky.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek