SOUHRNNÉ INFORMACE PRO POSKYTOVATELE, OBCE  A RODIČE

AKTUÁLNÍ INFORMACE A NOVINKY ZDE

 

VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE ZDE 

SBORNÍK Z KONFERENCE ZDE

 

Žádné dostupné akce

Portál podpory implementace dětských skupin

Po celém Česku je přes 1400 fungujících dětských skupin s kapacitou téměř 20 tisíc míst.

Dětské skupiny si za dobu své existence vydobily pevné místo v systému předškolní péče u nás. Mezi rodiči, především dětí vě věku 1,5 - 4 let, jsou velmi vyhledávanou službou, která jim výrazně usnadňuje skloubit rodinný a pracovní život. 


Projekt "Podpora implementace dětských skupin" byl ukončen k 31.12.2022. Stránky jsou nadále v omezeném provozu.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.
Projekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

O projektu

Budování dětských skupin - Workshop pro samosprávu (2023) 


Podpůrný materiál pro municipality k zřízení dětské skupiny v obci (2024) - materiál pro municipality ke zřízení DS v obci krok za krokem

Metodika pro poskytovatele dětských skupin 2022 /ucelené informace o fungování dětských skupin a k procesu jejího vzniku i následného provozu/

Metodika dalšího vzdělávání pečujících osob /metodická příručka pro inspiraci pečujícím osobám a poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině pro další vzdělávání/

Doporučení k uzavírání smluv s rodiči  

Doporučení k naplňování standardů kvality a péče 

Využití pětitýdenního uzavření v praxi /2022/ - doporučující metodický materiál

VIDEA - Informační semináře

Milí zájemci a zájemkyně o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

připravujeme celý balíček materiálů pro municipalitu ke zřízení dětské skupiny v obci krok za krokem. Cílem je přehledně, stručně a jasně informovat nové zájemce z řad obcí o všem nezbytném, co je nutné znát a na co pamatovat při jejich budování a provozu.

Materiály jsou postupně doplňovány. 

Tým projektu Podpora implementace dětských skupin

Medailonek lektora

Bc. Anna Packová

Lektorka vystudovala bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – výživa a prevence výživou. Její stěžejní téma je školní stravování. V průběhu svého profesního života publikovala články z oblasti školního stravování v odborných časopisech, je autorkou několika kuchařských knih a receptářů pro školní jídelny a je zakladatelkou Soutěže školních jídelen. Současně je členkou pracovních týmů v projektech:

UMBESSA – Trvale udržitelný jídelníček; UZEI – Chuť života, zdravé regionální potraviny ve školách

MŠMT – Pohyb a výživa; SZÚ – Zdravá školní jídelna.

 Anotace kurzu

Spotřebni koš1Stravování dětí v dětské skupině. Spotřební koš potravin a nutriční doporučení.

Tento on-line workshop má za cíl zodpovědět účastníkům otázku: Jak zajistit stravování v dětské skupině v rámci stanovených pravidel? Co je to "spotřební koš"? Jaká jsou doporučení při zajišťování stravy pro děti v dětské skupině? 

 

 

Termíny on-line workshopu

30. 09. 2022       09:00 - 11:00
07. 10. 2022       14:00 - 16:00
 
Přihlášení:
Závazné přihlášení je prostřednictvím formuláře zde https://forms.gle/5wJQVNVqXJktMM5F8
Účast na akci je ZDARMA

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

Medailonek lektora

MMMgr. Magdalena Marešová

Lektorka vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiku volného času. Pracuje na pozici ředitelky předškolního zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Dětské skupiny Kvítek 1 a Kvítek 2 od roku 2016. Před rokem 2016 pracovala 10 let jako vedoucí učitelka na dvoutřídní mateřské škole.  Ve své praxi se intenzivně zabývá výchovou, vzděláváním  a péčí o děti předškolního věku.

  

Anotace kurzu

Sledování vývojeSledování vývoje dítěte. 

On-line workshop zodpoví tyto otázky: Co sledujeme u dětí vzhledem k věku dítěte?  Jaké jsou nástroje pro sledování vývoje dětí?  Jak vést portfolio dítěte?

 

Termíny on-line workshopu

20.09.2022  / 09:00 - 12:00 hodin
26.09.2022  / 12:30 - 15:30 hodin
 
Přihlášení:
Závazné přihlášení proveďte skrze formulář  ZDE .

Účast na akci je ZDARMA

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

Medailonek lektora

Skladalova

Mgr. Markéta Skládalová

Lektorka se práci s dětmi do šesti let věnuje už přes třicet let ve volnočasových aktivitách. Patnáct let vede programy pro rodiče s dětmi v mateřském centru a přes deset let vzdělávaní rodičů. K tomu má vlastní rodičovské zkušenosti s výchovou dvou, dnes už dospělých, dětí. A to vše bylo zdrojem i pro tři knížky o výchově a komunikaci s dětmi, které vydala v nakladatelství Albatros média (Jak na to? O rodičovství, dětech a výchově/ 2015, Mámo, už to zvládnu samo/ 2016 a Sourozenci O spravedlivé výchově/ 2018)

 

 Anotace kurzu

Ikona sebepéče

Sebepéče o pečující osoby

Sebepéče není luxus, ale měla by být nezbytnou součástí života. U pomáhajících profesí to platí dvojnásob. Chceme-li pečovat o děti, musíme mít sami z čeho brát energii. Vědět o svých zdrojích a vědomě je doplňovat. Jen tak můžeme mít energii na péči o děti, na jejich výchovu i vzdělávání. Jen tak jim můžeme být vzorem. A děti do šesti let vychováváme především vzorem. Pečující osoby jsou pro děti v tomto věku důležité pro jejich zdravý vývoj.

Workshop se bude věnovat nutnosti sebepéče a dopadům toho, když nefunguje. Povídat si budeme o tom, jak vědomě využít zdrojování, nastavení osobních hranic i smysluplný odpočinek. Důležitým tématem je práce s vlastními emocemi, k němuž patří i otázky reakcí těla na stres. A také otázky autenticity a bezpečí.

V rámci workshopu si vyzkoušíme krátká psací a dechová cvičení. A bude určitě i možnost sdílení zkušeností z praxe účastníků.

Termíny on-line workshopu - podzim 2022

13.09.2022              14:00 - 16:00

20.09.2022              14:00 - 16:00

27.09.2022              14:00 - 16:00

04.10.2022              14:00 - 16:00

11.10.2022              14:00 - 16:00

 
Přihlášení:
Závazné přihlášení je skrze formulář ZDE.

Účast na akci je ZDARMA

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

Medailonek lektora

MMMgr. Magdalena Marešová

Lektorka vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiku volného času. Pracuje na pozici ředitelky předškolního zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Dětské skupiny Kvítek 1 a Kvítek 2 od roku 2016. Před rokem 2016 pracovala 10 let jako vedoucí učitelka na dvoutřídní mateřské škole.  Ve své praxi se intenzivně zabývá výchovou, vzděláváním  a péčí o děti předškolního věku.

  

Anotace kurzu

planovani cinnostiPlánování činností v DS s ohledem na věk dítěte

Jak efektivně plánovat činnosti v dětské skupině s ohledem na věkové složení skupiny.  Jak tematicky zaměřovat a propojovat činnosti. Co je v plánování důležité. V čem můžeme být v plánování flexibilní. Jak připravit režim dne, aby se dítě cítilo bezpečně a bylo schopno se rozvíjet.

 

TERMÍNY

23.09.2022            09:00 - 12:00

30.09.2022            12:30 - 15:30

05.10.2022            12:30 - 15:30

07.10.2022            09:00 - 12:00

11.10.2022            09:00 - 12:00

Přihlášení

Závzné přihlášení proveďte skrze formulář ZDE.

Účast na akci je ZDARMA

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek