MPSV ikona dokumentyAZK logo vodoznakPoprvé měli provozovatelé možnost se k auditu přihlásit v lednu letošního roku. O službu byl obrovský zájem a po spuštění rezervačního systému byla během několika hodin naplněna kapacita padesáti auditů pro první čtvrtletí letošního roku. V současné době je ukončen audit v devíti dětských skupinách, během února auditní týmy navštíví ještě 8 dětských skupin a na březen mají naplánovány téměř tři desítky auditů. K dnešnímu dni se značkou kvality může pyšnit osm dětských skupin. 

Audit značky kvality dětské skupiny vznikl jako součást realizace projektu MPSV „Podpora implementace  dětských skupin“. Úsilí dětských skupin o zvyšování kvality své činnosti prospívá především dětem, a proto chce ministerstvo tyto dětské skupiny ocenit. Jednou z cest je i udělování značky kvality. Toto ocenění přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti dětských skupin v očích rodičů i společnosti. Cílem auditu je nastavit jasný rámec v oblasti provozu dětské skupiny, kterého mohou všichni poskytovatele dosáhnout, a zvýšit tím prestiž oceněného zařízení. Dětská skupina, která získá značku kvality, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče v rámci dětské skupiny rozvíjením činností v řadě dalších oblastí mimo legislativní rámec.

Audit je pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině ZDARMA a DOBROVOLNÝ. Značka kvality se uděluje s platností na 2 roky.

V rámci projektu byly pro poskytovatele připraveny dokumenty se základními informacemi k auditu kvality, které zároveň přináší mnohé konkrétní příklady a inspiraci ke zvýšení kvality dětské skupiny.

Dokument „Jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí v dětských skupinách“ vymezuje znaky kvality nad povinný legislativní rámec v sedmi oblastech provozu DS, které jsou pro poskytovatele dosažitelné a pomáhají zvýšit prestiž DS. Metodika pro poskytovatele dětských skupin k auditu značky kvality přináší inspiraci, jak zvýšit kvalitu služby péče o děti tak, aby mohla jejich dětská skupina získat značku kvality.

Foto titulka jednotny konceptAZK   Foto titulka metodikaAZK   

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek