MPSV ikona dokumentyPřihlašovací formulář je přístupný přes webové stránky projektu Podpora implementace dětských skupin, sekce Přihlášení k auditu (modré tlačítko „Zarezervovat nyní“) nebo přes odkaz  https://1url.cz/@Audit_znacky_kvality. V přihlášce si zájemci sami vyberou preferovaný termín auditu. Po zpracování přihlášky budou do 30 dnů informováni auditním týmem o dalším postupu včetně návrhu konkrétního termínu, ve kterém audit v dané dětské skupině proběhne.

AZK logo vodoznakAudit značky kvality dětské skupiny vznikl jako součást realizace projektu MPSV „Podpora implementace  dětských skupin“. Úsilí dětských skupin o zvyšování kvality své činnosti prospívá především dětem, a proto chce ministerstvo tyto dětské skupiny ocenit. Jednou z cest je i udělování značky kvality. Toto ocenění přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti dětských skupin v očích rodičů i společnosti.

Cílem auditu je nastavit jasný rámec v oblasti provozu dětské skupiny, kterého mohou všichni poskytovatele dosáhnout, a zvýšit tím prestiž oceněného zařízení. Dětská skupina, která získá značku kvality, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče v rámci dětské skupiny rozvíjením činností v řadě dalších oblastí mimo legislativní rámec.

V rámci projektu byly pro poskytovatele připraveny dokumenty se základními informacemi k auditu kvality, které zároveň přináší mnohé konkrétní příklady a inspiraci ke zvýšení kvality dětské skupiny.

Dokument „Jednotný koncept kvalitní péče a výchovy dětí v dětských skupinách“ vymezuje znaky kvality nad povinný legislativní rámec v sedmi oblastech provozu DS, které jsou pro poskytovatele dosažitelné a pomáhají zvýšit prestiž DS. Metodika pro poskytovatele dětských skupin k auditu značky kvality přináší inspiraci, jak zvýšit kvalitu služby péče o děti tak, aby mohla jejich dětská skupina získat značku kvality.

Foto titulka jednotny konceptAZK    Foto titulka metodikaAZK   

 

 

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek