Kurz účastníky provede důležitými oblastmi provozu dětské skupiny od nastavení provozu, přes požární a hygienické požadavky a povinnosti až k financování a účetnictví.  Důležitou kapitolou je oblast předškolní péče, kde přinášíme i praktické ukázky plánu výchovy a  péče a nápady na aktivity s dětmi různých věkových kategorií. Studijní text je psán srozumitelně a prakticky, jak potvrzují ve zpětné vazbě účastníci kurzu: " Pročetla jsem veškeré materiály, které jsou psané srozumitelně a jasně. Nejdůležitější věci jsou tučně zvýrazněné a několikrát zopakované v textu pro snadnější zapamatování. To, co nastudujete, si jen utvrdíte pročtením vyhlášky, na kterou jsou v textu odkazy."  Doba absolvování není nijak omezena, kurz můžete kdykoliv přerušit a vrátit se zpět na stejné místo, kde jste skončili. Stejně tak můžete kdykoliv vrátit k již prostudovaným kapitolám, pokud si budete chtít některé informace zpětně ověřit či připomenout.

Kurz  se skládá ze šesti samostatných kurzů a závěrečného testu. Samostatné kurzy jsou tvořeny studijním textem a krátkým testem v rozsahu 3 otázek. Tento test není závazný a nijak neovlivňuje souhrnný test na konci kurzu. Pro absolvování  šesti samostatných kurzu čeká na účastníky závěrečný souhrnný test, který se skládá z 20 otázek.  Pro úspěšné zakončení a získání certifikátu je potřeba správně zodpovědět minimálně 15 otázek.  Závěrečného textu se nemusí nikdo obávat, otázky jsou koncipovány tak, aby ověřily hlavně praktické znalosti účastníků.  Což nám potvrdila i jedna z účastnic kurzu, které po jeho absolvování uvedla: "Velmi kvituji u každého okruhu  krátký závěrečný testík, který si můžete několikrát zopakovat s proměnou otázek a tak se ujistit, že jste dané téma správně pochopili. V závěrečném testu se nejprve uklidníte nabídkou 5 možností k zopakování a pak už jen s klidem test spustíte. V testu jsem čekala více záludných otázek, ale opak se stal pravdou. Testové otázky byly pochopitelné, stručné a jasně prokazující Vaši znalost k danému tématu. V testu se utvrdíte, že dané problematice rozumíte a dokážete logicky přemýšlet nad odpovědí a ne jen encyklopedicky odpovídat na otázky. Testu jsem se nejprve obávala, zda budou mé znalosti dostačné. Při spuštění  jsem ale hned pochopila, že nejde jen o to správně zaškrtnou odpověď, ale opravdu prokázat znalost dané problematiky."

Zájemci o kurzu najdou potřebné informace k přihlášení a postupu absolvování na tomto webu v záložce Pro poskytovatele - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/e-learning.

Informace k e-learningu také podají metodičky v jednotlivých krajích, kontakty naleznete zde http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty.  

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek