První výzva v únoru 2019 je určena stávajícím dětským skupinám, které již v minulosti dotaci čerpaly. Tato výzva je průběžná a o dotaci na pokračování provozu budou provozovatelé žádat postupně s ohledem na termín ukončení čerpání dotaci z předchozí výzvy.  Druhá výzva  - v březnu 2019 - je určena pro ty dětské skupiny, které zahájily provoz do konce minulého roku bez čerpání dotace z ESF. A pro ty zájemc,e kteří chtějí otevřít zcela novou dětskou skupinu je určena poslední letošní plánovaná výzva, které by měla být v červnu 2019. 

Sledujte informace na www.esfcr.cz. Aktuální harmonogram je zveřejněn na www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek