foto dracek hasiciwebŘada dětských skupin v době od vyhlášení mimořádných opatření neomezila své fungování a soustavně zajišťuje pro pracující rodiče kvalitní péči o jejich předškolní děti. Své služby v tomto náročném období přednostně nabízejí rodičům zapojeným do kritické infrastruktury, tedy zaměstnancům v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS), a umožňují tak nezbytnou docházku pro jejich děti bez ohledu na to, zda dříve dětskou skupinu navštěvovaly či nikoliv. Některé DS mají stále volné kapacity a jsou připraveny kdykoliv přijmout další děti ve věku od 1 roku. Více v odkaze (aktualzace 24. 4. 2020).

Mnoho prDS deti1ovozovatelů dětských skupin však nemohlo z objektivních důvodů udržet svá zařízení v provozu. Na řadě míst se tak stalo z důvodu nařízení krizových štábů měst a obcí, v jejichž důsledku poskytovatelé zavřeli či omezili provoz DS. Zaměstnanci těchto dětských skupin se však v této mimořádné situaci následně intenzivně zapojili do dalších aktivit s cílem pomáhat nejen rodičům, s nimiž zůstali online v kontaktu, poskytují jim podporu a dostupné informace, dále se soustředili na sebevzdělávání v oblasti péče o děti, ale mnohé z nich se navíc s neutuchající vytrvalostí podílejí na šití roušek, které dodávají potřebným ve svém nejbližším okolí. Tyto DS jsou zároveň připraveny kdykoliv v případě naléhavé potřeby svůj provoz plně i v redukované míře opět zahájit.

Děkujeme všem dětským skupinám za jejich účast, pomoc a podporu!

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek