Rodičům dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí MZČR o uzavření základních, středních i vysokých škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, vzniká nárok na ošetřovné. Tento nárok mají také rodiče dětí umístěných v dětských skupinách, které aktuálně jsou či teprve budou v důsledku této mimořádné situace uzavřené.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola, MŠ, dětská skupina apod.). Tiskopis žádosti není nezbytné vyzvedávat v listinné podobě na okresních správách sociálního zabezpečení, ale je možné ho získat také on-line. Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Více informací k ošetřovnému je možné získat ve vydané tiskové zprávě MPSV: https://www.mpsv.cz/-/tiskopis-zadosti-o-osetrovne-ziskaji-rodice-i-on-line

Další informace nejen k ošetřovnému jsou k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru?fbclid=IwAR3WfSPXdaCno_JrDzNInX5B59qJ1lnvuN8poVRzenOQCHCG4oYN7tucg5g

Zároveň pro Vás ke stažení přikládáme předmětný formulář Žádosti ve formátu PDF.

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek