Cílem studie je získat informace o povědomí cílových skupin o tématu dětských skupin. Výzkum je zaměřen na zmapování povědomí o dětských skupinách, motivaci poskytovatelů k jejich zřizování, důvěru k tomuto typu zařízení péče o děti včetně tématu kvality a jejich využívání rodiči dětí předškolního věku. Cílem je rovněž oslovit v rámci studie zástupce jednotlivých krajů a zástupce obecních úřadů vybraných měst a obcí ohledně povědomí o dětských skupinách, jejich potřebnosti v dané oblasti, využitelnosti projektu a metodické podpory.

Pro naplnění cílů studie a pokrytí všech zásadních témat zrealizoval MindBridge Consulting podrobnou kvantitativní studii na vzorku 1.520 respondentů na základě 5 typů dotazníků pro jednotlivé cílové skupiny s použitím metody kvótního výběru. Ve všech případech se jednalo o techniku sběru dat formou osobních rozhovorů, tedy postupem, při němž jsou vyžadované informace získávány v přímé interakci s respondentem. 

Výzkum pro ministerstvo zpracovala společnost MindBridge Consulting a.s.

Analytická zpráva výzkumu ke stažení ZDE

 

 

 

 

© Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mapa stránek