Semináře

Na následující měsíce připravujeme cyklus vzdělávacích seminářů pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Již druhá vlna seminářů bude probíhat během první poloviny roku 2018, a to v každém krajském městě. Cyklus bude vždy jednodenní, přibližně od 9.00 do 17.00 hodin

Každý jednotlivý seminář potrvá hodinu. Na jaká témata se můžete těšit?

 • Nové informace o dětských skupinách
 • Financování a finanční plán dětských skupin
 • Daně a účetnictví
 • Požadavky na dětské skupiny v oblasti hygieny, stavebních předpisů a požárních předpisů
 • Nastavení provozu dětských skupin
 • Předškolní péče
 • Standardy kvality dětských skupin

Na cyklus seminářů bude navazovat e-learningový kurz, který dále prohloubí Vámi získané znalosti, každému účastníkovi bude po jeho ukončení udělen certifikát absolventa. Proto je potřeba, aby Vámi zvolená osoba absolvovala jak celodenní seminář, tak e-learningový kurz.

Nejbližší termíny a místa seminářů

 

 • Jihlava: 16. 4. 2018
 • Plzeň: 25. 4. 2018
 • Brno: 15. 5. 2018
 • Praha (pro DS ze Středočeského kraje): 22. 5. 2018
 • Karlovy Vary: 23. 5. 2018
 • Olomouc: 24. 5. 2018
 • Plzeň: 13. 6. 2018

Rezervace míst na semináře budou probíhat prostřednictvím emailu. Do předmětu emailu uvádějte prosím termín daného semináře a dále pak do textu napište jméno osoby, která se bude semináře účastnit a název příslušné dětské skupiny. Rezervace Vám bude poté potvrzena. Na každou dětskou skupinu je vyhrazeno místo pouze pro jednu osobu.

Pro více informací o termínech a způsobu přihlašování naleznete na našem Facebooku.