Projekt Podpora implementace dětských skupin

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Cíle projektu:

• podpora vzniku a fungování dětských skupin
• zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality
• zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách