Projekt Podpora implementace dětských skupin

Podpora implementace dětských skupin

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Zahájení projektu: 1. 1. 2016

Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cíle projektu:

  • podpora vzniku a fungování dětských skupin
  • zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality
  • zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách