Založení dětské skupiny krok za krokem

Uvažujete o zřízení dětské skupiny, ale bojíte se, že to bude příliš složité? Projděte si s námi proces zřízení krok za krokem.

  1. Informujte se o základních požadavcích, které jsou na dětské skupiny kladeny (informace naleznete v části Právní úprava).
  2. Zjistěte, zda mají rodiče o využívání služby péče o děti v dětské skupině zájem.
  3. Stanovte si parametry služby na základě Vašich možností a potřeb rodičů. Jejich součástí by mělo být také: zpracování základní představy o provozních podmínkách služby (např. otevírací doba, počet dětí), vytipování vhodných prostor, časový harmonogram (stavební úpravy, výběr personálu, vybavení prostor, zahájení provozu), stanovení výše úhrady za službu ze strany rodičů a případného spolufinancování z rozpočtu poskytovatele, postupu při řešení jednotlivých souvisejících záležitostí (např. fakturace úhrady), řešení stravování (vlastní nebo dodavatelsky)
  4. Začněte řešit vhodnost prostor k péči o děti, které jste si dříve vytipovali. Prostory musí splňovat požadavky zákona o dětské skupině a vyhlášky č. 281/2014 Sb. pro skupiny do 12 děti nebo  č. 410/2005 Sb. pro skupiny nad 12 dětí. Následně se obraťte na stavební úřad, hygienickou stanici a hasičský záchranný sbor, abyste zjistili, jak bude třeba prostory upravit.
  5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány a uzavřete pojistnou smlouvu o odpovědnosti za újmu.
  6. Začněte hledat pečující personál.
  7. Zpracujte si pravidla organizace pro péči o děti a ve spolupráci s pečujícími osobami připravte plán výchovy a péče, včetně plánu aktivit a začněte vybavovat prostory.
  8. Podejte si žádost o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině a doložte všechny dokumenty, požadované k získání oprávnění k poskytování služby. Evidenci poskytovatelů vede Ministerstvo práce a sociálních věcí a je přístupná na internetových stránkách www.mpsv.cz, v záložkách „Rodina a ochrana práv dětí“ – „Dětské skupiny“. Žádost odešlete poštou nebo datovou schránkou, případně osobně doručte na podatelnu MPSV. Více v části Právní úprava.
  9. Předejte rodičům informaci o zahájení provozu služby péče o děti v dětské skupině včetně informace o postupu při nahlášení dítěte do dětské skupiny.
  10. Podepište s rodiči smlouvy o poskytování péče v dětské skupině.

Využijte možnosti bezplatné konzultace k založení dětské skupiny s našimi metodičkami, které jsou Vám  dispozici ve všech krajích ČR. Poradí Vám s dokumenty potřebnými k evidenci, s výkladem právních předpisů i praktickými problémy provozu dětské skupiny. Kontakty na jednotlivé kanceláře naleznete zde.