Konference

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

Ministryně práce a sociálních věcí

Vystudovala magisterský studijní obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu v Německu a následně v letech 2014 až 2016 magisterský studijní obor politická ekonomie Evropy na London School of Economics ve Velké Británii.
Pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako analytička fondů EU, dále jako zástupkyně Kanceláře Senátu Parlamentu ČR při Evropském parlamentu. Na Úřadu vlády ČR vedla oddělení institucionální komunikace EU v Sekci pro záležitosti EU. Od června 2015 byla ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Linda Sokačová

Zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím, sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na rodinnou a sociální politiku, diskriminaci, sociální začleňování a sociální bydlení. V letech 2000 až 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). V letech 2012 až 2014 působila v Poradně pro občanství, občanská a lidská práva, kde vedla výzkum týkající se postavení migrantů a migrantek s trvalým pobytem v ČR. V letech 2014 až 2015 byla členkou týmu Sociologického ústavu AV ČR, který zpracovával výzkumy pro European Agency for Fundamental Rights. Od roku 2012 rovněž vede neziskovou organizaci Alternativa 50+, která se zaměřuje na věkovou diverzitu, diskriminaci a mezigenerační dialog. Podílela se na vzniku Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025. Je předsedkyní správní rady organizace proFem, která se zabývá problematikou domácího násilí.

Prof. Régis Malet

Profesor komparativního vzdělávání na Univerzitě v Bordeaux

Ředitel Laboratoire Cultures, Education, Sociétés Univerzity Bordeaux, zástupce ředitele Ecole Supérieure du profesorat et de l’Education, se zodpovědností za mezinárodní rozvoj a výzkum. Dříve byl ředitelem Pedagogické fakulty Univerzity Charlese de Gaulle z Lille. Je předsedou Francouzské komparativní společnosti pro vzdělávání (AFEC) a již přes deset let editorem mezinárodního výzkumného časopisu “Éducation Comparée“.

Mezi oblasti jeho výzkumu patří srovnávací vzdělávání, analýza vzdělávací politiky, vzdělávání učitelů a identita mládeže a občanství, o nichž rozsáhle publikoval. Jakožto odborník je Régis Malet součástí rady desítek mezinárodních časopisů o vzdělávání, včetně Education comparée, Journal of Education Administration & History, European Education, Journal of Education for Teaching, Spirale, Recherches en didactiques, Le sujet dans la cité. Byl hostujícím učitelem na různých univerzitách a ve výzkumných centrech: UCLA, University of Western Ontario, Universidade Federal de Minas Gerais, Univerzita Libre de Bruxelles, Universidad de Santiago, Università di Torino, University College London. V současnosti je spolupředsedou Stálého výboru Světové rady srovnávacích vzdělávacích společností (WCCES).

Je také členem kolegia recenzentů na výzkumných projektech v Kanadě a poskytuje odborné znalosti pro projekty ANR, COFECUB, FRQSC, evropské programy a vysokou radu pro hodnocení výzkumu a vysokého školství (HCERES).

Henar Ródruiguez Navarro

Poradkyně pro inkluzivní vzdělávání na Ministerio de Educación y Formación Profesional v Madridu

Hlavní oblastí jejího výzkumu jsou inkluzivní přístupy ke vzdělávání, zabývá se obecnější perspektivou začlenění. Je členkou pracovní skupiny ACOGE sdružující učitele a výzkumníky z rozdílných oblastí, kteří rozvíjejí spolupráci s institucemi školního a předškolního vzdělávání tak, aby zavedli co nejefektivnější způsoby inkluze.