Vytisknout
Kategorie: Novinky
 
Analýza ministerstva popísuje dopady zřizování a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých regionech. Analýza rovněž zahrnuje aspekt zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím vytváření pracovních pozic pečujících osob v jednotlivých regionech a porovnává jednotlivé regiony z hlediska rozdílů v implementaci dětských skupin. V neposlední řadě zpráva také zjišťuje povědomí poskytovatelů o dopadech zavedení dětských skupin zejména se zaměřením na návrat na trh práce.
 
Analyza dopadu na zamestnanost