Workshopy

Ministerstvo práce a sociálních věcí – projekt Podpora implementace dětských skupin

si Vás tímto dovoluje pozvat

na workshopy pro pečující osoby v dětských skupinách

Workshopy budou zaměřeny na tato témata:

  1. Pečovatelka a rodiče– komunikace s rodiči a jak vést s nimi efektivní dialog – PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. – psycholožka
  2. Pečovatelka a dítě– pedagogická podpora, rozvoj profesních kompetencí a náměty práce s dětmi – Mgr. Anežka Kejřová – učitelka MŠ
  3. Pečovatelka a problematické aspekty péče – znevýhodněné dítě v rodině a dětském kolektivu – PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D. – speciální pedagog a Mgr. Jiří Kubíče – speciální pedagog.

V jejich rámci si pod odborným vedením kvalifikovaných lektorů osvojíte a otestujete svoje schopnosti v každodenní komunikaci při práci v dětských skupinách. Natrénujete si, jak vést efektivní dialog s rodiči, co dělat v krizových situacích, jak svoji práci zlepšovat a dále profesionalizovat.
Čekají Vás praktické tipy na aktivity → hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj, rozvíjení dětských představ světa ve výtvarné výchově, hra v přírodě, dramatické dílny, dekorativní práce, čtení dětem a práce s knížkou, podněty pro relaxaci a další zajímavé věci.
Nacvičíte si, jak zvládat obtížné okamžiky, šikanu, způsoby řešení kázeňských problémů i jak rozpoznat specifické poruchy učení či jak pomoci dětem při nezvládání klíčových kompetencí.
Workshopy jsou celodenní, pořádáme je v následujících termínech a místech (registrace 8:30 – 9:00):

Praha – Hotel Troja
23. 5. 2018
30. 5. 2018
22. 6. 2018
19. 9. 2018
3. 10. 2018
17. 10. 2018
30. 11. 2018
Praha – Iris Hotel Eden
8. 6. 2018

Olomouc – Comfort Hotel
14. 9. 2018
26. 10. 2018

Kapacita workshopů je omezená, proto přijímáme pouze závazné přihlášky na e-mailu workshopy.ds@gmail.com. Do přihlášky, prosíme, vždy uveďte jméno dětské skupiny, jméno pečující osoby, která se zúčastní, termín a vybrané místo. Poté obdržíte potvrzující e-mail o účasti, v případě plné obsazenosti Vámi zvoleného termínu pak alternativní nabídku.

Informace budeme postupně aktualizovat zde na našem webu či Facebooku.

Těšíme se na viděnou,
tým projektu Podpora implementace dětských skupin.